Gå direkt till innehåll

Susanna Wadegård, kvalitetschef

Susanna Wadegård ser till att Axfoods över 3 500 egna varor, som tas fram inom inköpsorganisationen Dagab, håller hög kvalitet. Tillsammans med sitt team på kvalitetsavdelningen arbetar hon med livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljöfrågor i hela produktionskedjan.

Susanna Wadegård, kvalitetschef inom Axfood.

Susanna Wadegård, kvalitetschef inom Axfoods inköpsorganisation Dagab.

Du är chef för koncernens kvalitetsavdelning. Vad gör ni på jobbet?

– Vi kvalitetssäkrar produktionskedjan. Om det rör djuromsorg kontrollerar vi att djuren har det bra, inte får antibiotika i onödan och att de föds upp och avlivas på rätt sätt. Vi kontrollerar också att inga mänskliga rättigheter kränks. Hygien och livsmedelssäkerhet är givetvis grundläggande om man jobbar med mat. Vi gör kontroller i alla led och blindtestar smak och kvalitet i vårt provkök innan en produkt godkänns. Våra varor ska hålla god kvalitet och smaka gott. Alla varor under Axfoods eget varumärke Garant skickar vi dessutom på externa blindtest. Först när de får lika eller högre betyg än konkurrenterna så lanserar vi dem.

Hur kontrollerar ni Axfoods leverantörer?

– Våra leverantörer måste skicka in certifikat för livsmedelssäkerhet, kvalitet och hållbarhet, och visa att de lever upp till Axfoods uppförandekod. Vi skickar även externa granskare på besök till leverantörerna som gör stickprover. En del varor skickar vi till labb för test, exempelvis våra ekovaror, för att kontrollera att de inte innehåller bekämpningsmedel. Ris och kött är varor som alltid skickas på kontroll.

Vi har koll på hela kedjan och säkerställer på detaljnivå att våra egna varor är bra för oss och för nästa generation.

Hur bidrar ditt team till Axfoods löfte om bra och hållbar mat?

– Vi har koll på hela kedjan och säkerställer på detaljnivå att våra egna varor är bra för oss och för nästa generation. Vi fångar även upp vad konsumenterna tycker. På min avdelning har vi fem personer som arbetar med konsumentkontakt. De samlar in synpunkter och reklamationer och för dialog med kvalitetssäkrarna om det är något som behöver rättas till.

Vad är det roligaste du gjort på jobbet?

– Jag gör mycket roligt, men att kvalitetssäkra kaffe och te har varit en höjdpunkt. Det är väldigt komplext och intressant. Jag följde hela kedjan och besökte odlingar i Guatemala och Honduras för att tillsammans med producenterna förbättra produkterna. Nu är Axfoods te och kaffe inom egna varor både Rainforest Alliance- och Fairtrade-certifierat.

Hur är det att jobba inom Axfoodkoncernen?

– Jag har varit här i över tio år, men det känns inte enformigt överhuvudtaget. Vi är många som har varit här länge och har fortfarande himla kul på jobbet. Det är ett bra gäng med många som brinner för det vi gör. Vi är alla engagerade och aktiva i olika nätverk för att fånga upp ny information och hålla oss uppdaterade. Jag känner mig trygg med att vi inom Axfood har bra koll på våra produkter och vårt sortiment.

Bakgrund:

Susanna är utbildad livsmedelsagronom vid Sveriges Lantbrukaruniversitet. Hon kom till Axfood 2007 för ett vikariat som kvalitetssäkrare. Den perfekta kombinationen mellan mat och det naturvetenskapliga, enligt Susanna själv. På Axfood har hon bland annat arbetat som kvalitetssäkrare, teamchef och samordnare innan hon blev kvalitetschef.