Gå direkt till innehåll

Annika Zettermarck, chef för Axfoods IT-utveckling

Annika Zettermarck sökte ett jobb där hon kunde göra skillnad i människors vardag. Som IT-utvecklingschef på Axfood känner hon att hon har hamnat rätt.

Annika Zettermarck, chef för Axfoods IT-utveckling

Annika Zettermarck, Head of IT development, Axfood.

Annika Zettermarck sökte ett jobb där hon kunde göra skillnad i människors vardag. Som IT-utvecklingschef på Axfood känner hon att hon har hamnat rätt.

Hej Annika! Vad lockade dig till dagligvarubranschen?

– Jag hade länge letat efter ett jobb där IT-avdelningen har stor inverkan på organisationen och där företaget påver­kar och gör skillnad i människors vardag. Genom Axfood­koncernens olika matkoncept kan vi göra prisvärd, bra och hållbar mat tillgänglig för många. Över 4,5 miljoner kunder handlar hos någon av våra butikskedjor – varje vecka!

Hur ser du på Axfood som arbetsgivare?

– En styrka inom Axfood är värderingarna, som verkligen finns på riktigt. För några år sedan lyssnade jag på pod­casten Värvet och en intervju med Axfoods grundare Antonia Ax:son Johnson. Hon pratade om det goda företaget som är en positiv samhällskraft och samtidigt är lönsam. Det står inte i motsats till varandra. Sedan jag började jobba här får jag hela tiden bevis på att det stämmer. Att genom mitt jobb bidra på ett positivt sätt till samhällsutvecklingen gör mig stolt.

Hur är det att jobba på Axfood IT?

– Vi ansvarar för all utveckling och applikationsförvalt­ning inom koncernen och är både ett stöd och en möjlig­görare. IT är inne i allt från varuflöden och betalningar till butiksdrift och marknadsföring. Axfoods IT-avdelning är tillräckligt stor för att det ska gå att göra omfattande projekt, och tillräckligt liten för att varje enskild medarbetare kan påverka och komma med idéer. Vi är runt 300 personer och det finns en styrka i vår storlek. Det går att se helhet­en och det är nära till beslut. Vi vågar utmana och vi testar hela tiden olika nya vägar för att komma framåt.

E-handeln ökar, digitala arbetssätt utvecklas och kunderna efterfrågar lösningar som både förenklar och förbättrar deras handlande. Hur ser du på framtiden?

– Vi har kompetenta medarbetare, en effektiv organi­sation och en bra infrastruktur på plats. Nu fokuserar vi på hur vi möter våra kunder, både fysiskt och digitalt. Vi fortsätter utveckla e-handeln, vår logistikstruktur och data analytics. Bland annat bygger vi ett nytt, automatiserat lager i Bålsta som kommer vara ett av Europas modernaste för butik och e-handel, digitaliserar den fysiska butiken både för våra medarbetare och kunder, och vässar användandet av den stora mängd data vi har för att hjälpa oss själva och våra kunder att göra kloka val. Framtiden är spännande!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– När jag började på Axfood träffade jag alla mina medarbetare inom IT-utveckling i ett one-to-one-samtal. Till alla ställde jag samma fråga: ”Varför kommer du hit på morgonen?” När jag summerade svaren stack ett ord ut: kollegorna. Det är en varm och inkluderande stämning på Axfood. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och kompetensen är fantastisk. Vi lägger stor vikt vid att ha verktyg som stöttar optimala arbetssätt, vi arbetar agilt och vi hjälper varandra i det dagliga arbetet. Jag skulle rekommendera alla att jobba här.

Bakgrund:

Annika började på Axfood 2016. Innan dess har hon arbetat med IT i 16 år på Swedbank, bland annat som chef för avdelningen Payments & Deposit.