Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Migrantarbetare i Thailand får hjälp via ny mobilapp

20 oktober 2020

Axfood gör tillsammans med en rad svenska och internationella organisationer en insats för att stötta migrantarbetare som riskerar att råka illa ut i samband med pandemin. Detta genom en mobilapp och en webbsida med utbildning och information om arbetsrätt och smittskydd på fyra språk.

Ny app lanseras för migrantarbetare i Thailand.

Axfood gör tillsammans med en rad svenska och internationella organisationer en insats för att stötta migrantarbetare som riskerar att råka illa ut i samband med pandemin. Detta genom en mobilapp och en webbsida med utbildning och information om arbetsrätt och smittskydd på fyra språk.

Coronapandemin slår hårt mot industrin i Thailand, ett land där Axfood och flera andra svenska företag har leverantörer eller egen produktion. Uppemot fem miljoner migrantarbetare från framför allt Kambodja, Myanmar och Laos är särskilt utsatta. Av dessa har hundratusentals blivit uppsagda eller fått försämrade arbetsvillkor sedan pandemin bröt ut. Många utsätts dessutom för trafficking och tvångsarbete.

– Satsningen på migrantarbetarna i Thailand är en del av vårt arbete för att förbättra villkoren i leverantörsledet, inte minst för de allra mest utsatta, förklarar Anna Danielsson, hållbarhetsansvarig inom Axfoods inköps- och logistikorganisation Dagab, som varit med i projektet.

Samarbete mellan FN-organ och MOVE

FN:s organ för migranters rättigheter (IOM) står tillsammans med nätverket MOVE, där bland annat Axfood och Axfoundation ingår, bakom satsningen där migrantarbetarna får tillgång till tillförlitlig information om covid-19 samt utbildning i arbetsrätt. Migrantarbetarna får även svara på frågor om sin situation, och svaren ska ge en överblick över situationen för dem i Thailand.

Parallellt med mobilappen lanserar IOM en ny webbsida för migranter, mitrthai.com, som kommer att nå såväl de som redan arbetar i Thailand och de som är jobbsökande. Utveckling och innehåll i appen står svenska Quizrr för, en organisation som Axfood samarbetar med sedan tidigare genom digitala utbildningar ibland annat arbetsvillkor och förhandlingar.

Kategorier: Hållbarhet Leverantör