Hållbarhet

Rapporten Mat 2030: Tillsammans för en hållbar matindustri

Matindustrin står inför stora hållbarhetsutmaningar. För att skapa hållbarhet i hela kedjan krävs det att vi jobbar tillsammans. Därför vill vi uppmana till ett gemensamt krafttag – politiker, näringsliv och konsumenter. Och vi gör det med rapporten Mat 2030.

Läs rapporten Mat 2030 (2019 års version)

År 2016 släppte vi den första versionen av rapporten Mat 2030. Den innehöll då 79 konkreta förslag till politiker och näringsliv för en framtid där alla har möjlighet att äta bra och hållbar mat. Många av förslagen i rapporten togs med i regeringens livsmedelsstrategi som kom våren 2017. Det är vi glada över, men det återstår fortfarande mycket att göra. 

För oss är visionen att den matkasse som våra kunder handlar om några år är betydligt mer hållbar än dagens matkasse. Kundernas köpbeslut har en enorm inverkan på samhället, både nationellt och globalt. Men det måste bli enklare för dem att välja rätt, både när det gäller miljö och hälsa. 2030 års matkasse främjar ett hållbart svenskt jordbruk, ställer krav på att vi är nytänkande och att vi inspirerar och underlättar för kunderna att göra mer hållbara val i butik.

Samverkan nyckeln till bra och hållbar mat

Vi fortsätter att uppmana politiker och beslutsfattare att stötta den hållbara utvecklingen genom skatter och avgifter som inte bara går direkt in i statskassan, utan också belönar hållbara lösningar och val. De behöver föra ett effektivt och långsiktigt samarbete med näringslivet för att främja den form av innovation och samhällsstruktur som krävs för att möjliggöra en mer hållbar matkasse. Exempelvis bör de:

  • Sätta ett politiskt mål för ekologisk konsumtion inom offentlig sektor
  • Inrätta ett industriforskningsinstitut som bidrar till innovation och utveckling av framtidens livsmedel
  • Anta ett nationellt mål för att halvera matsvinnet till 2030

För oss handlar framtiden inom bra och hållbar mat om samverkan, över politiska gränser och mellan aktörer som vi själva, våra konkurrenter och leverantörer. Samtidigt måste vi alltid ha kunden i fokus – för i slutändan är det vad kunden aktivt väljer att handla och äta som gör den stora skillnaden.