Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Inför gränsvärden för socker och salt

Kvinna ståendes vid ett skrivbord med EMV-produkter uppradade framför sig.

Inför gränsvärden för socker och salt

Ge Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram gränsvärden för socker- och salt i livsmedel.

Varför lägger Axfood det här förslaget?
För höga halter av socker och salt påverkar folkhälsan och vi vill bidra till att skapa ett friskare Sverige genom godare matvanor. Därför föreslår Axfood att socker- och salthalten i livsmedel regleras genom successivt förändrade gränsvärden. Det är ett både enklare och effektivare styrmedel än en sockerskatt. En reglering kräver inte att någon skattelagstiftning utförs. Den kommer alla konsumenter till gagn eftersom den, till skillnad från en sockerskatt, inte nödvändigtvis leder till att varor blir hälsosammare, däremot dyrare.

Vilka livsmedel ska omfattas?
De produktkategorier som omfattas bör i första hand vara sådana som innehåller mycket socker och där det kanske inte är självklart för konsumenterna att halten är hög. Varor som konsumeras i sådan mängd att det har faktisk betydelse för hälsan bör prioriteras. Regleringen bör ske genom successivt minskade halter så att konsumenterna stegvis vänjer sig vid den förändra smak som mindre socker och salt innebär i maten.

Vilka halter vill ni se?
Det är viktigt att en utredning tillsätts för att se över vilka halter som är lämpliga för olika livsmedel utifrån relevant forskning inom området.