Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Förläng betestiden

Förläng betestiden

Inför ett stöd, inom ramen för landsbygdsprogrammet, till de bönder som väljer att ha mjölkkor på bete fler veckor än de lagstadgade. Vi föreslår att stödet införs på detta sätt eftersom EU:s regelverk inte tillåter att ersättning ges till sådant som är lagkrav, till exempel stöd för betesdrift av mjölkkor.

Varför vill Axfood förlänga betestiden?

Det är angeläget att bönder får betalt för betesdriften. En frivillig förlängning av betet, utöver kraven i föreskrifterna, bör ersättas frikostigt. På så sätt skulle den i praktiken kunna motsvara en ersättning för hela betesperioden.

Varför är det viktigt att betestiden förlängs?

Det finns ett behov av att fler djur betar för att gynna den biologiska mångfalden, inte minst på naturbetesmarker. Dessutom skulle djurvälfärden bli bättre om mjölkkor fick möjlighet att gå ute en större del av året.

Varför ska bönderna ersättas för den extra betestiden?

Vi tycker att det är rimligt att bönderna ersätts för ekosystemtjänster som bidrar positivt till hela samhället genom öppna landskap och bättre förutsättningar för biologisk mångfald.

Varför lägger ni det här förslaget nu?

Betet bidrar till god djurvälfärd och biologisk mångfald. Trots det läggs det idag fram förslag om att inskränka betesrätten för att jordbruket ska kunna effektiviseras. Det tycker vi är fel eftersom betet är viktigt för såväl djuren som svenska konsumenter som värderar god djuromsorg och ser vikten av biologisk mångfald. Dessutom är det rimligt att bönderna får skälig ersättning för de ekosystemtjänster som de levererar.