Gå direkt till innehåll

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

I en föränderlig tid summeras ytterligare ett framgångsrikt år för Axfood med hög tillväxt, ökade marknadsandelar och satsningar inom digitalisering, automation och kunderbjudande.

Nyckeltal 2023

81 111

Nettoomsättning, Mkr

3 353

Rörelseresultat, Mkr

4,1%

Rörelsemarginal

10,92

Resultat per aktie före utspädning, kr

Axfoodfamiljens höjdpunkter 2023

Viktiga händelser 2023

Utveckling av logistikstruktur

Under 2023 togs koncernens nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta i drift. Logistikcentret ger Axfood en hållbar, effektiv och konkurrenskraftig varuförsörjning av högsta klass.

Satsningar på solceller

I samarbete med Alight bygger Axfood Sveriges största markbaserade solcellspark i Hallstavik. Målet är att säkra tillgången till grön el på lång sikt och addera förnybar el till marknaden.

Utfasning av fossilt bränsle

Axfood ökar tempot i utfasningen av fossila drivmedel. Under en tvåårsperiod ska bolagets transporter övergå till att köras på förnyelsebart drivmedel eller el – fem år tidigare än planerat.

Strategi för biologisk mångfald

Axfood har tagit fram en strategi för att bevara och främja den biologiska mångfalden. Strategin omfattar flera områden såsom inköp, matsvinn, nyetablering och samhällspåverkan.

Fokus på ekologiskt

Två år i rad har Hemköp haft dagligvarubranschens högsta andel av ekologisk livsmedelsförsäljning. Nu erbjuds klubbmedlemmar dubbla poäng på sina köp av ekologiska och KRAV-märkta varor.

Axfood på Allbrights gröna lista

Allbright har publicerat sin årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. Axfood vann Allbrightpriset föregående år och är kvar på den gröna listan.

Klas Balkow, vd och koncernchef

Samtidigt som vi har fokus på att leverera prisvärd, bra och hållbar mat här och nu, och utveckla vår verksamhet för ökad effektivitet framåt, arbetar vi intensivt också med de allra mest långsiktiga utmaningarna.
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Prenumerera på information

Prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Axfood till din mail eller telefon.