2016 i korthet
Meny

Alla i Sverige ska ha rätt till god, hälsosam, prisvärd och hållbar mat.

Ladda ner årsredovisningen, pdf

Willys och Hemköps näthandel nådde över 2 miljoner konsumenter 2016. Och utrullningen fortsätter! Samtidigt välkomnas mat.se till Axfood.

Ladda ner årsredovisningen, pdf

Axfoods bästa år – igen. 2016 visade Axfood strålande försäljningstillväxt och ökad lönsamhet.

Ladda ner årsredovisningen, pdf

VD KOMMENTERAR

 

 

 

 

 

 

 

2016 var ytterligare ett år med strålande försäljningstillväxt. Därmed stärkte Axfood sin position som nummer två på den svenska marknaden. Målet var att prioritera tillväxt med bibehållen lönsamhet. Och det är precis vad vi har gjort. Alla bolag inom koncernen levde upp till mina förväntningar och rörelseresultatet för 2016 blev det bästa någonsin.

Läs hela VD-ordet, pdf

STRATEGI

Långsiktighet, kundfokus och ansvar – strategi för lönsam tillväxt

Genom tillväxt ska Axfood befästa sin position som nummer två på den svenska marknaden och öka sin marknadsandel. Förutom organisk tillväxt i befintliga butiker och en offensiv etableringstakt ska Axfood växa inom digitala affärer. I början av 2017 stärkte Axfood positionen inom e-handel genom förvärvet av nätbutiken mat.se och utökade närvaron inom lågsprissegmentet genom att gå in i gränshandel.

NYCKELTAL

 

Nettoomsättning

+5,1%
 

Rörelseresultat

1 902
Mkr

Rörelsemarginal

+10 baspunkter

Ordinarie utdelning per aktie, föreslagen6,00kr
 

Direktavkastning 2016
  4,1%


Totalavkastning
senaste 5 åren184%
 

  2012 2013 2014 2015 2016
Earnings 36 306 37 522 38 484 41 247 43 355
Nettoomsättning, Mkr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 30637 52238 48441 24743 355
2012
2013
2014
2015
2016
 
 
 
 
 
0
 
10000
 
20000
 
30000
 
40000
 
50000
 
  2012 2013 2014 2015 2016
Earnings 1 200 1 302 1 447 1 760 1 902
Rörelseresultat, Mkr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2001 3021 4471 7601 902
2012
2013
2014
2015
2016
 
 
 
 
 
0
 
250
 
500
 
750
 
1000
 
1250
 
1500
 
1750
 
2000
 
2250
 
  2012 2013 2014 2015 2016
3,3 3,5 3,8 4,3 4,4
Rörelsemarginal, %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,33,53,84,34,4
2012
2013
2014
2015
2016
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Ordinarie utdelning per aktie, kr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,003,754,255,006,00
2012
2013
2014
2015
2016
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
  2012 2013 2014 2015 2016
Utdelning 3,00 3,75 4,25 5,00 6,00
Direktavkastning, %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,94,63,66,14,1
2012
2013
2014
2015
2016
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
  2012 2013 2014 2015 2016
Earnings 4,9 4,6 3,6 6,1 4,1

 

  2012 2013 2014
Earnings 50 75 110
Results 25 150 120
Totalavkastning, %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012
2013
2014
 
 
 
25
 
50
 
75
 
100
 
125
 
150
 

MEDARBETARE

Passion för mat och människor

Axfood  en bra arbetsgivare enligt medarbetarna.

Majoriteten av medarbetarna skulle rekommendera Axfood som arbetsgivare till sina vänner och
83 procent är stolta över att arbeta på sin arbetsplats. Koncerners nöjd-medarbetarindex (NMI) uppgår till 92, vilket är långt över benchmark på 86.

Drygt 8 av 10 medarbetare är stolta över att arbeta inom Axfoodkoncernen

Axfood speglar nutidens samhälle i Sverige

21%

av Axfoods anställda har internationell bakgrund ​​

Den personliga utvecklingen inom Axfood är viktig, var

15:e

minut dygnet runt startar
en e-learning ​​

Läs mer om medarbetare, pdf

 

Bra och hållbar mat till alla

Axfood ska se till att det finns bra och hållbar mat till alla. Alltid. Konsumenternas intresse för ekologiska varor, certifierade produkter och vegetabiliska proteinersättare fortsätter, vilket ökar den vegetariska och ekologiska andelen av försäljningen.

Med de egna varorna går Axfood i bräschen vad gäller krav på både produkter och leverantörer för att göra skillnad i sociala, miljö- och naturresursfrågor. Successivt införs också den svenskmärkning som branschen införde under året för att underlätta för konsumenten att se varans svenska ursprung.

258 egna varor hade 2016 svenskmärkningen.

Ekologisk andel av livsmedelsförsäljningen

 

Andel egna varor av nettoomsättningen

6,8%
  6,8%
Ekologiskt 6.8
Övriga 93.2

28%
  28%
Ekologiskt 28
Övriga 72

 

Läs mer om hållbarhet, pdf


Sveriges billigaste matkasse – med bra mat för alla

Willys leder och utvecklar lågprissegmentet i Sverige och är matbutiken för de prismedvetna. Willys ska erbjuda Sveriges billigaste matkasse både i de 196 fysiska butikerna och via e-handel.

Nettoomsättning23 164 
Mkr

Tillväxt3,8%
 

Rörelsemarginal4,0%
 

Läs mer om Willys, pdf


God mat med gott samvete

Hemköp är den personliga matbutiken som inspirerar den aktiva familjen med en hög andel färskvaror och servicenivå i totalt 185 butiker, varav 67 är egenägda. Hemköp erbjuder både färdiga matkassar och lösplock via e-handel.

Nettoomsättning6 171 
Mkr

Tillväxt4,9%
 

Rörelsemarginal4,2%
 

Läs mer om Hemköp, pdf


Tillsammans med företagskunder utveckla en bättre affär

Axfood Närlivs är en ledande grossist. Bolaget möter kunder med skilda behov inom flera segment: Handlar'n och Tempo, Convenience och den egna butikskedjan Axfood Snabbgross med 22 butiker.

Nettoomsättning

2 884


Mkr

Tillväxt

5,5%
 

Rörelsemarginal

7,0%
 

Läs mer om Axfood Närlivs, pdf


Supportbolaget Dagab stödjer hela Axfood-koncernen genom rätt sortiment, rätt inköpspris och optimala logistiklösningar. Dagab ansvarar för ett effektivt varuflöde från sortimentsutveckling och inköp till lagerhantering och distribution.

Nettoomsättning

42 319


Mkr

Tillväxt

6,4%
 

Rörelsemarginal

1,6%
 

Läs mer om Dagab, pdf