Gå direkt till innehåll

Axfoods delårsrapport Q1 2024

Ladda ned rapporten

Axfood summerar ett kvartal med en fortsatt positiv kundtillströmning, volymtillväxt och stärkta marknadspositioner. Tillväxten var, trots mycket höga jämförelsetal, återigen högre än marknadens vilket genererade en stabil resultatutveckling. Dessutom togs ytterligare kliv i koncernens satsningar för att stärka konkurrenskraften över tid.

Q1 2024 med Klas Balkow, vd och koncernchef

Vi summerar en positiv inledning på året där vi fortsätter att attrahera nya kunder och ta marknadsandelar.

Nyckeltal Q1 2024

20 252 mkr

Nettoomsättning

817 mkr

Rörelseresultat

4,0%

Rörelsemarginal

2,60 kr

Resultat per aktie före utspädning

Telefonkonferens

I samband med publiceringen av delårsrapporten hölls en telefonkonferens.

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations

IR-kontakt

Alexander Bergendorf

Head of Investor Relations

Prenumerera på information