Gå direkt till innehåll

Bokslutskommuniké 2023

Läs bokslutskommunikén

Under det fjärde kvartalet fortsatte Axfood att redovisa en hög tillväxt och kundtillströmning, och summerar ett år där koncernen växte dubbelt så mycket som marknaden och stärkte positionen inom samtliga marknadssegment.

Q4 2023 med Klas Balkow, vd och koncernchef

Nyckeltal Q4 2023

20 769 mkr

Nettoomsättning

815 mkr

Justerat rörelseresultat

3,9 %

Justerad rörelsemarginal

2,42 kr

Resultat per aktie före utspädning

Vi stänger ett framgångsrikt år där vi stärkt våra marknadspositioner och tagit stora steg i vår utveckling för att stärka konkurrenskraften även på längre sikt.

Telefonkonferens

Axfoods bokslutskommuniké 2023 publicerades den 1 februari klockan 7.00. I samband med publiceringen hölls en telefonkonferens för investerare, analytiker och press.

Axfoods VD och CEO står bredvid varandra på kontoret

Prenumerera på information

Prenumerera på pressmeddelanden och delårsrapporter från Axfood till din mail eller telefon.