Gå direkt till innehåll

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2021

Här hittar du Axfoods års- och hållbarhetsredovisning 2021 som pdf samt relaterade nyckeltal och artiklar.

Nyckeltal 2021

57 891 mkr

Nettoomsättning

2 704 mkr

Rörelseresultat

4,7%

Rörelsemarginal

10,20 kr

Resultat per aktie före utspädning

Klas Balkow, vd och koncernchef

När vi nu lägger 2021 bakom oss kan jag konstatera att året som gått nog varit det mest intensiva och omvälvande året i Axfoods historia.

Nyckeltal 2021

1,9%

Tillväxt i butiksomsättningen

31%

Tillväxt inom e-handeln

21,8%

Soliditet

28,1%

Andel hållbarhetsmärkta varor

Fortsatta framsteg för Axfoods hållbarhetsarbete

I samband med att Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2021 publiceras summeras även förbättringar inom hållbarhetsarbetet. Fortsatt minskat matsvinn, mindre utsläpp från egen verksamhet och att koncernens samtliga lastbilar numera kan köras fossilfritt är exempel på viktiga framsteg under förra året.