Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood arbetar för bättre arbetsvillkor för migrantarbetare

Axfood arbetar för bättre arbetsvillkor för migrantarbetare

För oss på Axfood är det viktigt att mat produceras på ett så hållbart sätt med så goda arbetsförhållanden och sociala villkor som möjligt. Vi arbetar därför för att på olika sätt förbättra arbets- och levnadsvillkoren för anställda och odlare i hela leverantörskedjan. Det är en stor utmaning eftersom de ofta är komplexa och finns i vitt skilda länder.

I Thailand är en majoritet av de anställda inom livsmedelsproduktionen migrantarbetare från Myanmar, Kambodja och Laos. Migrantarbetarna möter många utmaningar på den thailändska arbetsmarknaden. Bland annat finns det sällan möjlighet för deras barn att gå i skolan, vilket kan leda till att de sitter ensamma hemma när föräldrarna jobbar.

Investeringar i skola åt migrantarbetares barn

Leverantören av den produkt från Spicefield som du håller i din hand har valt att investera i en skola åt migrantarbetares barn. Vi besökte skolan för första gången tillsammans med vår leverantör när vi var i Thailand för att följa upp en revision. Sedan dess har arbetsmiljön och arbetsvillkoren för migrantarbetarna förbättrats avsevärt. Ett exempel som visar att uppföljningsarbete i leverantörsleden faktiskt både fungerar och gör skillnad.

Stödet till skolan är en del av ett mer omfattande projekt där även andra aktörer deltar. Tidigare har förbättringar på skolan genomförts inom flera olika områden. Skolan har fått nya toaletter och handfat, ny lekplats med sittcyklar, gungbrädor och en basketkorg. Projektet kommer även att finansiera undervisning genom att anställa en lärare och bidra till skollunch. 

Genom organisationen Raks Thai Foundation stöttar även Axfood skolan genom förbättringar i skolmiljön. Tillsammans genomför vi insatser för att skapa en mer inspirerande och lekfull och utemiljö i skolan för migranternas barn. Skolgården ska bland annat förses med en basketplan, fotbollsplan och en yta som kläs i gummi för att bli mer lekvänlig. 

Du kan läsa mer om vårt arbete för hållbara leverantörer här.