Gå direkt till innehåll

Axfoods hållbarhetsprogram

Pasta pesto

Axfoods hållbarhetsprogram

Axfoods hållbarhetsprogram beskriver uppsatta mål och nyckeltal inom koncernens arbetsområden. Axfoods hållbarhetsredovisning beskriver arbetet för hållbar utveckling.

Hållbarhetsprogram

Axfoods hållbarhetsprogram är ett viktigt styrmedel och omfattar både en hållbarhetspolicy och mål på kort och lång sikt. En majoritet av målen är kopplade till Svenska miljömålen och/eller FN:s globala utvecklingsmål. Bland FN:s utvecklingsmål är Hållbar konsumtion och produktion samt Bekämpa klimatförändringen de mest relevanta för Axfood. Målen följs upp och programmet uppdateras årligen, i takt med att arbetet utvecklas och nya målsättningar formuleras.

Läs Axfoods hållbarhetsprogram (pdf)

Axfood har satt upp mål bland annat inom följande områden:

Maten

 • Halverat matsvinn
 • Djurskyddscertifiering
 • Ekologisk mat
 • Hållbarhetsmärkta varor
 • Grönlistad fisk

Miljön

 • Nettonollutsläpp
 • Klimatmål för leverantörer
 • Elanvändning
 • Vattenavtryck
 • Miljöanpassade förpackningar

Människan

 • Levnadslöner i leverantörskedjan
 • Sociala uppföljningssystem för leverantörer
 • Sjukfrånvaro
 • Ledare med internationell bakgrund
 • Intern utbildning i hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

För räkenskapsåret 2023 publicerade Axfood en gemensam års- och hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen upprättades enligt GRI:s riktlinjer.

Läs Axfoods års- hållbarhetsredovisning 2022 (pdf)