Hållbarhet

Axfoods hållbarhetsprogram och uppsatta mål

Axfoods hållbarhetsprogram beskriver uppsatta mål och nyckeltal inom koncernens arbetsområden. Axfoods hållbarhetsredovisning beskriver arbetet för hållbar utveckling.

Hållbarhetsprogram

Axfoods hållbarhetsprogram är ett viktigt styrmedel och utgör koncernens hållbarhetspolicy. Programmet innehåller uppsatta mål och nyckeltal för uppföljning inom hållbara varor, djurskydd, energi- och lokalanvändning, transporter, leverantör och medarbetare. Målen följs upp och programmet uppdateras årligen, i takt med att arbetet fortskrider och nya målsättningar formuleras.

Axfood har satt upp mål bland annat inom följande områden:

Hållbara varor

 • Halverat matsvinn
 • Ursprungsmärkning och hållbarhetscertifiering
 • Ekologisk mat
 • Kemikalier
 • Miljöanpassade förpackningar och bärkassar

Djurskydd

 • Djurskyddscertifiering
 • Antibiotika
 • Ekologiskt kött

Transporter

 • Utsläpp från egna lastbilar
 • Tjänsteresor med flyg
 • Förmånsbilar

Klimat och energi

 • Elanvändning
 • Solceller
 • Koldioxidmätning hos logistikpartners
 • Klimatpåverkan från egen verksamhet

Leverantör

 • Urval av leverantörer
 • Uppföljning
 • Levnadslön

Medarbetare

 • Mångfald
 • Jämn könsfördelning
 • Frisknärvaro

Ladda ner Axfoods hållbarhetsprogram (pdf)

Hållbarhetsredovisning

2018 publicerade Axfood en gemensam års- och hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen upprättas enligt GRI:s riktlinjer.

Ladda ner Axfoods års- hållbarhetsredovisning 2018 (pdf)

Rapportering genom Hållbart värdeskapande

Axfood deltar och redovisar öppet sina svar i samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande som initierats av 15 svenska institutionella investerare och ägare. Syftet är att lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Läs mer på hallbartvardeskapande.se.