Mat med omsorg

Axfoods hållbarhetsprogram och uppsatta mål

Axfoods hållbarhetsprogram beskriver uppsatta mål och nyckeltal inom koncernens arbetsområden. Axfoods hållbarhetsredovisning beskriver arbetet för hållbar utveckling.

Hållbarhetsprogram

Axfoods hållbarhetsprogram är ett viktigt styrmedel och utgör koncernens hållbarhetspolicy. Programmet innehåller uppsatta mål och nyckeltal för uppföljning inom hållbara varor, djurskydd, energi- och lokalanvändning, transporter, leverantör och medarbetare. Målen följs upp och programmet uppdateras årligen, i takt med att arbetet fortskrider och nya målsättningar formuleras.

Axfood har satt upp mål bland annat inom följande områden:

Hållbara varor

 • Ursprungsmärkning och hållbarhetscertifiering
 • Ekologisk mat
 • Kemikalier
 • Miljöanpassade förpackningar och bärkassar
 • Matsvinn

Djurskydd

 • Djurskyddscertifiering
 • Antibiotika
 • Ekologiskt kött

Energi- och lokalanvändning

 • Elanvändning
 • Koldioxidmätning hos logistikpartners
 • Klimatpåverkan från egen verksamher

Transporter

 • Utsläpp från egna lastbilar
 • Tjänsteresor med flyg
 • Förmånsbilar

Leverantör

 • Urval av leverantörer
 • Uppföljning
 • Levnadslön

Medarbetare

 • Mångfald
 • Könsfördelning
 • Nöjdhet och hälsa

Ladda ner Axfoods hållbarhetsprogram (pdf)

Hållbarhetsredovisning

2017 tog Axfood ytterligare ett steg mot att integrera den finansiella rapportering med hållbarhetsredovisningen och släppte en gemensam års- och hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen upprättas enligt GRI riktlinjer och utgör också Axfoods resultatredovisning till FN:s Global Compact.

Ladda ner Axfoods års- hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)

För den som är särskilt intresserad av Axfoodkoncernens hållbarhetsarbete släpper Axfood även en fördjupade rapport – Mat med omsorg – med mer fakta kring våra prioriterade frågor och hållbarhetsarbete. 

Ladda ner Mat med omsorg 2017 (pdf)

Rapportering genom Hållbart värdeskapande

Axfood deltar och redovisar öppet sina svar i samarbetsprojektet Hållbart värdeskapande som initierats av 15 svenska institutionella investerare och ägare. Syftet är att lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. Läs mer på hallbartvardeskapande.se.