Gå direkt till innehåll
Medarbetare och kund i Willys-butik

Mål och strategi

Med ett strategiskt ramverk, konkreta fokusområden, en syftesdriven företagskultur och inarbetade kärnvärden erbjuder vi bra och hållbar mat för alla, gör skillnad och skapar värde för många.

För att bli ledande inom bra och hållbar mat arbetar vi efter en strategi som består av tillväxtfrämjande och effektivitetshöjande prioriteringar. För att driva tilllväxt utvecklar och erbjuder vi ett prisvärt sortiment av bra och hållbar mat. Våra matkoncept ska nå kunderna med den bästa kundupplevelsen när och var de vill. Förutom att öka försäljningen i våra befintliga butiker är fortsatt expansion i form av utrullning av e-handel, etablering av nya format och fler butiker centrala delar. En effektiv varuförsörjning är A och O och vi ökar successivt automatiseringsgraden i hela koncernen inom allt från administration och kontor till lager och butik.

Axfood fokuserar på sex strategiska fokusområden – kunderbjudande, kundmöte, expansion, varans väg, arbetssätt och medarbetare.

Axfoods mål

Axfood styr och följer löpande upp verksamheten inom tre strategiska målområden; medarbetare, hållbarhet och finansiellt. Målen är utformade för att skapa långsiktiga relationer och värden för våra intressenter.

Finansiella mål

Tillväxt – Axfood ska växa mer än marknaden.

Rörelsemarginal – Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4 procent.

Soliditet – Soliditeten ska uppgå till minst 20 procent vid årets utgång.

Utdelning – Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska delas upp på två betalningstillfällen.

Miljömål

Klimatpåverkan egen verksamhet – Axfood ska vara klimatneutralt 2020. Klimatpåverkan från den egna verksamheten ska minska med 75 procent till 2020 (basår 2009).

blobid8.jpg

Elanvändning – Axfood ska minska elanvändning med 15 procent per kvadratmeter till utgången av 2020 (basår 2015). 

blobid9.jpg

Andel hållbarhetsmärkta varor – Senast 2025 ska andelen hållbarhetsmärkta varor uppgå till minst 30 procent.

blobid10.jpg

Mål för medarbetare

Jämställdhet – Axfood ska långsiktigt uppnå jämn könsfördelning på ledande positioner, det vill säga att män och kvinnor är representerade inom spannet 40–60 procent.

blobid11.jpg

Mångfald – Senast 2020 ska minst 20 procent av Axfoods chefer ha internationell bakgrund.

blobid12.jpg

Frisknärvaro – Senast 2020 ska minst 20 procent av Axfoods chefer ha internationell bakgrund. bland Axfoods medarbetare ska vara minst 95 procent.

blobid13.jpg