Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Socialt ansvar – vilka miniminivåer kan jag lita på är uppfyllda om jag handlar hos er?

Grunden är att leverantörer till Axfood alltid måste skriva under vår uppförandekod. Det innebär bland annat att grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN och ILO (International Labour Organisation) samt att nationell lagstiftning alltid ska gälla. Dessutom ställs miljökrav. Sedan 2015 jobbar vi även med krav på att alla våra leverantörer med ursprung i så kallade riskländer (ofta Asien, Sydamerika eller Afrika) måste visa att de systematiskt kontrollerar att arbetsvillkoren följer kraven i vår uppförandekod, till exempel genom sociala revisioner eller kollektivavtal.

Läs mer här om Axfoods uppförandekod.