Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Bisfenol i kassakvitton

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 14 oktober 2010

I morse hade Ekot ett inslag om Bisfenol A i kassakvitton. Det var Jegrelius forskningsinstitut som analyserat kassakvitton och hittat halter som var mycket högre än de halter som tidigare diskuterats när det gäller nappflaskor.

I morse hade Ekot ett inslag om Bisfenol A i kassakvitton. Det var Jegrelius forskningsinstitut som analyserat kassakvitton och hittat halter som var mycket högre än de halter som tidigare diskuterats när det gäller nappflaskor.

Dessutom hade det visat sig att bisfenolen släppte lätt från papperet eftersom det finns i ytskiktet.

Första gången som det blev känt för oss att bisfenol A fanns kassakvitton var i mitten av augusti och vi började genast kolla upp alternativ eftersom bisfenol A är ett hormonstörande ämne som inte bör tillföras kretsloppet. Svenskt Vatten, som organiserar de kommunala organ som har hand om reningsverken, har också påpekat att man anser att det är ett ämne som inte bör hamna i reningsverken.

När vår uppmärksamma inköpare av kassakvitton började ställa frågor om till leverantörerna om kassakvitton fria från bisfenol A, upptäckte han att det fanns en annan bisfenol i de bisfenolfria alternativen nämligen bisfenol S. Vi hade ingen kunskap om det ämnets egenskaper. När vi började leta information så hittade vi inte heller så mycket dokumentation. Men den slutsats vi drog av den information vi fick fram var att Bisfenol S inte verkade bättre när det gällde hormonstörande egenskaper och kanske dessutom var mer svårnedbrytbart. Vår slutsats blev förstås att bisfenol S inte var något bra alternativ till bisfenol A. Men vi har hittat alternativ som är helt bisfenolfria så de kommer att användas i butikerna.

Det är inte alldeles lätt att plocka bort olämpliga kemikalier. Det gäller att också ha koll på vad de ersätts med!

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.