Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Palmolja på tallriken, men inte i tanken?

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 31 oktober 2017

Under hösten har jag i olika debattinlägg och intervjuer berättat att biodrivmedlet HVO numera innehåller en stor andel PFAD, en produkt från tillverkningen av palmolja. Det är en allvarlig utveckling. PFAD ska inte räknas som en restprodukt av palmoljan eftersom den har ett relativt högt marknadsvärde och riskerar att driva på skövlingen av regnskog med förluster av stora naturvärden och korruption som följd om efterfrågan ökar. På Axfood bestämde vi oss därför att undvika HVO och stegvis diversifiera våra bränslelösningar.

Under hösten har jag i olika debattinlägg och intervjuer berättat att biodrivmedlet HVO numera innehåller en stor andel PFAD, en produkt från tillverkningen av palmolja. Det är en allvarlig utveckling. PFAD ska inte räknas som en restprodukt av palmoljan eftersom den har ett relativt högt marknadsvärde och riskerar att driva på skövlingen av regnskog med förluster av stora naturvärden och korruption som följd om efterfrågan ökar. På Axfood bestämde vi oss därför att undvika HVO och stegvis diversifiera våra bränslelösningar.

Varför säger vi nej till palmolja i drivmedel, men inte i mat? Palmolja har en rad efterfrågade egenskaper och är idag världens mest använda vegetabiliska olja. Motståndet till palmolja i mat driver också på utvecklingen av alternativ. Palmoljan byts därför ut mot andra oljor och fetter i allt fler produkter vilket är positivt.

Att helt sluta att använda palmoljan i livsmedel är däremot inte lösningen. Det skulle varken bidra till bättre förutsättningar för de hundratusentals människor som livnärs på produktionen eller minska skövlingen av regnskog eftersom stora marknader som Kina och Indien har stor och ökad efterfrågan på palmolja.

Att ställa krav på den palmolja som används är avgörande. Dagligvarubranschen arbetar sedan länge med RSPO-certifiering av matprodukter. Certifieringen innebär att palmoljan odlas på ett mer hållbart sätt. Odlingarna utnyttjas bättre och skövlingen av regnskog minskar. Det är viktigt att poängtera att den certifierade palmolja som idag används för livsmedelsproduktion inte på långa vägar skulle räcka till att också fylla världens enorma lastbilspark utan att medföra ytterligare skövling av regnskog. Därför är det viktigt att den inte också fylls upp i våra bränsletankar.

I Sverige har vi goda förutsättningar att använda bland annat skogsråvara för tillverkning av hållbara drivmedel. Sådana satsningar skulle innebära en vinst för klimatet – och medföra nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Ökad användning av palmolja som drivmedel skulle däremot hämma utvecklingen. Det är därför hög tid att istället utöka satsningarna på inhemskt biobränsle – och hålla palmoljan borta från våra bränsletankar.

Kategorier: Hållbarhet
Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten:

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.