Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Axfood säljer inte fisk och skaldjur med rött ljus eller utan miljömärkning

20 juni 2024

Axfood har under lång tid arbetat för ett hållbart fiske som motverkar klimatutsläpp, förstörda ekosystem, utfiske och försurade fiskevatten. Enligt Axfoods riktlinjer för sjömat ska fisk och skaldjur från hotade bestånd inte säljas i koncernens butiker. Det säkerställs bland annat genom ett nära samarbete mellan inköpare och leverantörer.

En surströmmingsburk

Axfood har under lång tid arbetat för ett hållbart fiske som motverkar klimatutsläpp, förstörda ekosystem, utfiske och försurade fiskevatten. Enligt Axfoods riktlinjer för sjömat ska fisk och skaldjur från hotade bestånd inte säljas i koncernens butiker. Det säkerställs bland annat genom ett nära samarbete mellan inköpare och leverantörer.

I WWF:s senaste fiskguide, som årligen uppdaterar rekommendationer om vilka fiskar som kan konsumeras och vilka som bör undvikas, har sill/strömming från Östersjön fått rött ljus. Det innebär att arten bedöms som hotad och helt bör undvikas.  
 
Även om det inte är det småskaliga fisket som är det stora problemet, är strömmingsbeståndets biomassa lägre och åtgärder behöver vidtas. Axfoods butiker kommer därför inte att sälja surströmming under säsongen 2024. Tillsammans med leverantörer ses nu olika hållbara lösningar över för att framöver kunna erbjuda surströmming på ett långsiktigt hållbart sätt framöver. 

– Det är det industriella och storskaliga trålfisket av sill/strömming för fodertillverkning som inte borde tillåtas eftersom det leder till utfiske och därför förstör möjligheterna för det kustnära och småskaligt garnfiske för konsumtion, till exempel surströmming, säger Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetschef.

Även den svenska räkan har rött ljus i WWF:s fiskguide. I och med att den dessutom förlorat sin miljömärkning från MSC har den tillsvidare ersatts av räkor från Norge i Axfoods butiker.

Arbete för hållbart fiske

Axfood arbetar för att kunna erbjuda hållbar sjömat både genom egna initiativ och olika branschsamarbeten. Dessutom har flera förslag på åtgärder lagts till politiker och myndigheter.

 • Miljöcertifierad eller grönt/gult ljus: Axfoods butiker säljer endast sjömat som är miljömärkt (med ASC, MSC, KRAV eller IP Sigill) eller har grönt eller gult ljus i WWF:s fiskguide.
 • Diversifiering: Axfood uppmuntrar till en större mångfald av fisk på tallriken för att minska trycket på populära arter som lax och torsk. Bland annat har produkter av braxen, stillahavskummel och sydlig blåvitling tagits fram. 
 • Fiskdiskar: Samtliga av Hemköps egenägda fiskdiskar är MSC- och ASC-certifierade, liksom samtliga Snabbgross butiker och Dagabs lager.
 • Matsvinn: Axfoods butikskedja Willys har i samarbete med det egna varumärket Garant lanserat den svinnsmarta produkten Fula fiskar. Produkten består av ojämna bitar av sprödbakad torsk som tidigare sorterades bort för att kastas.
 • Spårning: Den fisk och skaldjur som säljs i Axfoods butiker ska kunna spåras till bestånd, fiskezon/odling och fiskemetod. 
 • Foder: Axfood deltar i projekt, bland annat med Axfoundation, för att ta fram mer hållbart foder, utan soja och fiskmjöl, för fiskuppfödning. Det är även viktigt att trålfisket för fiskmjölstillverkning upphör. 
 • Beståndsbedömning: Axfood vill se mer hållbar fisk i handeln genom att insjöfisk beståndsbedöms för att avgöra om och på vilken nivå kommersiellt fiske kan bedrivas.
 • Kvoter och förvaltningsplaner: Axfood anser att det är viktigt att fiskekvoterna aldrig är högre än vad den vetenskapliga rådgivningen rekommenderar och att det finns långsiktiga förvaltningsplaner för bestånden. 
 • Fiskerikontroller: Axfood önskar att fiskerikontroller skärps för att förvaltningsplaner ska följas och olovliga fångster hindras. 
 • Selektiva fiskeredskap: Axfood förespråkar att mer selektiva fiskeredskap utvecklas och används för att minska onödig bifångst som bidrar till utfiske.