Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Positivt resultat för Axfood i Hagainitiativets klimatbokslut

22 juni 2020

Mellan 2018 och 2019 minskade Axfoods utsläpp inom den egna verksamheten med 20 procent. Totalt har koncernens utsläpp minskat med 80 procent sedan basåret 2009. Det visar Hagainitiativets årliga klimatbokslut där tolv svenska företag tillsammans redovisar sina utsläpp.

Mellan 2018 och 2019 minskade Axfoods utsläpp inom den egna verksamheten med 20 procent. Totalt har koncernens utsläpp minskat med 80 procent sedan basåret 2009. Det visar Hagainitiativets årliga klimatbokslut där tolv svenska företag tillsammans redovisar sina utsläpp.

– Vi ska vara stolta över alla de insatser som hittills gjorts runt om i Axfoodfamiljen för att minska vår klimatpåverkan. Det handlar om allt från omställningen till en fossilfri lastbilsflotta till inköp av grön el, byte av köldmedia och fler digitala möten och tjänsteresor med tåg, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Till Axfoods egen verksamhet räknas framför allt utsläpp från transporter, köldmedia, inköpt energi och tjänsteresor. Mellan 2018 och 2019 är det framför allt utsläppen från köpt energi, som minskat kraftigt.

Klimatpåverkan i jordbruket

Den stora klimatpåverkan för de tusentals livsmedelsprodukter som säljs och produceras inom Axfoodfamiljen sker redan i jordbruket eller hos konsumenten och räknas inte in i klimatbokslutet som omfattar den egna verksamheten. Varorna odlas och produceras på många olika sätt.

– Även om vi det är nästintill omöjligt att beräkna den totala klimatpåverkan innebär det inte att vi inte kan göra skillnad. Därför arbetar vi bland annat med att reducera matsvinnet, öka försäljningen av vegetariska alternativ och minska plastanvändningen, förklarar Åsa.

Positiv samhällspåverkan

Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan, släpper varje år en rapport över medlemsföretagens mål, klimatpåverkan och åtgärder. Det gemensamma målet är att nå nettonoll utsläpp till 2030.

– Det är viktigt att visa politiker att det finns stora företag som tycker att det är viktigt att det fattas beslut inom klimatområdet, förklarar Åsa Domeij.

Minskade utsläpp

Det färska Klimatbokslutet för 2019 visar att elva av Hagainitiativets tolv medlemsföretag når 2020 års klimatmål om att minska utsläpp med minst 40 procent. Sammantaget har Hagainitiativets företag minskat sina egna utsläpp med 1,5 miljoner ton CO2e sedan de började mäta.

– Efter tio år med tydliga klimatmål och årlig rapportering ser vi tydliga affärsmässiga fördelar med ett aktivt klimatarbete. Det är positivt för finansieringen och för att attrahera den allra bästa arbetskraften, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Axfood är en av initiativtagarna till att Hagainitiativet. Syftet med nätverket är att samla företag som tar ett aktivt klimatansvar, minska näringslivets klimatpåverkan och lyfta klimatfrågan som den viktigaste samhällsfrågan. Hagainitiativet bildades 2010.

Läs Hagainitiativets klimatbokslut

Kategorier: Hållbarhet