Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood redovisar försäljning och rörelseresultat över förväntan

12 oktober 2015

Tack vare en försäljningsutveckling och ett rörelseresultat över förväntan redovisas utvalda preliminära siffror för tredje kvartalet.

Tack vare en försäljningsutveckling och ett rörelseresultat över förväntan redovisas utvalda preliminära siffror för tredje kvartalet.

Under det tredje kvartalet 2015 uppgick Axfoods omsättning till 10 412 Mkr (9 756), vilket är en ökning med 6,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2014. Rörelseresultatet uppgick under samma period till 552 Mkr (453), vilket är en ökning med 21,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2014 och motsvarar en rörelsemarginal på 5,3 procent (4,6). Lönsamhetsförbättringen är främst hänförligt till en stark försäljning under kvartalet.

─ Vi har haft ett fantastiskt kvartal med en stark försäljningstillväxt. Ökningen var betydligt bättre än marknaden, vilket innebär att vi tagit marknadsandelar. Försäljningen var bättre än vi förväntat och ger en mycket god lönsamhet för kvartalet, konstaterar Axfoods vd och koncernchef Anders Strålman.

Siffrorna är preliminära. Slutgiltiga siffror publiceras tillsammans med den fullständiga delårsrapporten enligt tidigare kommunicerat datum, den 21 oktober ca kl 7:30.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Ketels, Chef Investerar Relationer Axfood AB, 072-23 606 43

Informationen är sådan som Axfood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2015, klockan 07:30.