Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Matrester blir biobränsle

4 april 2016
Helena Blom Axfood

Fler lastbilar som körs på förnybart bränsle samt ett nytt modernt system för effektivare körning.

Så ska lastbilarna som distribuerar maten till Hemköp och Willys butiker minska klimatpåverkan nu och i framtiden – i vissa fall med närmare 90 procent.

Det kallas HVO och är en syntetisk biobaserad diesel som produceras genom att tillsätta väte till slakteriavfall och växtfetter.

Om bilen tankas med 100 procent HVO minskar miljöpåverkan med 88 procent jämfört med vanlig fossil diesel.

Vi har testat att köra på ren HVO under en tid med mycket gott resultatet. Av våra 135 bilar har vi nu möjlighet att tanka 100 procent HVO på 123 av bilarna. Målet är att under 2016 ytterligare öka antalet transporter med förnybart drivmedel, säger Helena Blom, transportchef på Dagab.

Under 2015 investerades i ett nytt tekniskt system som ger Axfood att i realtid se var fordonet befinner sig och följa bränsleförbrukningen. Systemet uppmuntrar till en mjukare körstil (eco-driving) och minskar slitage på fordonen.

Under fjolåret ökade också nyttjandegraden av den egna fordonsflottan. Ökningen uppnåddes dels tack vare att Axfood tog över transporterna av drycker som tidigare sköttes av bryggerier, dels tack vare en mer effektiv logistik där samma antal fordon klarade av en ökad distribution.

Dagabs egen fordonsflotta på 135 egna lastbilar står för cirka hälften av alla varutransporterna till butikerna. Övriga varor distribueras till butik med hjälp av inhyrda åkerierna.

– Därför är det viktigt att samma krav ställs på dem, säger Helena Blom.

Problemet hittills har varit bristen på tankställen, men Dagab för en dialog med drivmedelsaktörer i syfte att få till fler stationer runt om i Sverige som erbjuder förnybara drivmedel

Sedan 2014 testar Axfood i samarbete med Volvo också två lastbilar som kör på flytande gas.

Fakta:

HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent för dieselmotorer som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. Om bilen bara tankas med HVO minskar CO2-påverkan med 88 procent jämfört med fossil diesel. HVO-bränsle kräver inga stora investeringar i ny teknik, utan befintlig fordonspark kan användas. Kräver dock godkännande från fordonstillverkaren.

För ytterligare information kontakta:

Claes Salomonsson, presschef Axfood AB, telefon 0702-89 89 83