Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedningens förslag till styrelse i Axfood Aktiebolag (publ)

9 februari 2017

Inför årsstämman den 15 mars 2017 föreslår valberedningen i Axfood Aktiebolag (publ) omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Mia Brunell Livfors, Ann Carlsson och Lars Olofsson samt nyval av Christer Åberg.

Christer Åberg är född 1966 och har studerat vid IHM Business School. Christer Åberg har varit VD för Hilding Anders International AB (2015-2016) och dessförinnan för Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB (2013-2015), Arla Foods AB (2009-2013) och för Atria Scandinavia AB (2006-2009). Han har även haft olika poster inom Unilever. Christer Åberg har lång erfarenhet och kompetens från handel och leverantörsledet samt produktkunskap inom dagligvaror. Christer Åberg är för närvarande styrelseledamot i Mekonomen Aktiebolag.

Mia Brunell Livfors föreslås väljas till styrelseordförande i Axfood Aktiebolag (publ).

Valberedningen inför 2017 års årsstämma utgörs av: Caroline Berg, Axel Johnson AB (ordförande), Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder, Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder, Johan Strandberg, SEB Fonder, samt Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 62 procent av samtliga röster i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelse och revisor, motiverat yttrande och information om föreslagna ledamöter samt riktlinjer för utseende av valberedning, finns tillgängligt på www.axfood.se.

Årsstämman för Axfood Aktiebolag (publ) kommer att hållas onsdagen den 15 mars 2017, klockan 17.00, på Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus (Barnhusgatan 12-14) i Stockholm.