Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Nästan varannan chef kvinna inom Axfood

8 mars 2021

Andelen kvinnor på ledarnivå fortsätter att öka inom Axfood. Med teamchefer och arbetsledare inräknade är 48 procent av koncernens ledare kvinnor. I Axfoods koncernledning är det helt jämnt – fem kvinnor och fem män. Dessutom råder 50/50 i fördelning även bland vd:arna för de olika affärsenheterna.  

Ledare Axfood jämställdhet foto Gustav Kaiser

Andelen kvinnor på ledarnivå fortsätter att öka inom Axfood. Med teamchefer och arbetsledare inräknade är 48 procent av koncernens ledare kvinnor. I Axfoods koncernledning är det helt jämnt – fem kvinnor och fem män. Dessutom råder 50/50 i fördelning även bland vd:arna för de olika affärsenheterna.  

– På Axfood har vi tydliga och långsiktiga mål för mångfald. Det är fint att se att vi steg för steg närmar oss våra mål. För oss är det affärskritiskt med en mix av kompetenser och perspektiv. Vi vet att det ger bättre resultat i hela verksamheten, säger Monica Längbo, HR-direktör på Axfood.

På bolagsnivå har hälften av Axfoods bolag jämn könsfördelning på ledarnivå. Detta följs upp varje månad för att sätta extra fokus på frågan.

Den snävare definitionen ”ledande positioner”, som också är koncernen officiella mål, inkluderar medarbetare definierade som chefer med medarbetaransvar. Även här går det åt rätt håll. Andelen kvinnor på ledande positioner har på totalen ökat från 30 till 33 procent. Förbättringen sker brett inom koncernens verksamheter, och Willys, Hemköp, Eurocash, Dagab och Snabbgross förbättrar sig alla jämfört med föregående år. Allra bäst lyckas Axfood IT, som når en andel om 50 procent kvinnor på ledande positioner, jämfört med 41 procent föregående år.

– Axfood ska spegla det samhälle vi är en del av varför inkludering är en viktig fråga för oss. Medarbetarnas olikheter skapar nya möjligheter och generar bättre beslut, säger Monica Längbo.

Långsiktigt arbete för jämn könsfördelning

Axfood ligger på plats 8 i Sverige i det nylanserade jämställdhetsindexet SHE-index och är med på Allbrights gröna lista över jämställda börsbolag. Axfood har under många år arbetat för att skapa ett inkluderande arbetsklimat för att öka mångfalden. Några exempel:

  • Tydliga mål kring jämn könsfördelning på ledande positioner som följs upp kontinuerligt
  • För varje ledare i ledningsgrupp identifieras årligen en man och en kvinna som potentiell efterträdare
  • Årlig kartläggning av lönerna inom koncernen för att förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan könen
  • Lika många kvinnor som män tar del av koncernens ledarskapsutbildningar
  • Rekryteringsprocess som säkerställer ett objektivt urval genom tester och frågor

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars varje år på initiativ av FN. Det är en dag för att uppmärksamma jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter i bland annat arbetslivet. 

Kategorier: Axfood Hemköp Willys Snabbgross Dagab Eurocash