Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Willys släckta skyltar och energiåtgärder sparar in nio butikers årsförbrukning av el

26 mars 2024

Willys har tagit krafttag för att spara el och vidtog inför förra vintern en lång rad åtgärder, som att släcka skyltar och optimera belysning och kylanläggningar. Willys energibesparingar under förra året motsvarade den totala årsförbrukningen i hela nio butiker – samma antal nya butiker som Willys öppnade under hela 2023 – och nu är fler åtgärder på gång.

Willys släckt skylt 2

Willys har tagit krafttag för att spara el och vidtog inför förra vintern en lång rad åtgärder, som att släcka skyltar och optimera belysning och kylanläggningar. Willys energibesparingar under förra året motsvarade den totala årsförbrukningen i hela nio butiker – samma antal nya butiker som Willys öppnade under hela 2023 – och nu är fler åtgärder på gång.

Att släcka lamporna under Earth Hour har blivit en symbolhandling för många för att visa att det finns mycket att göra för att ta bättre hand om vår planet. Willys har tagit lampsläckningen lite längre – under parollen ”den miljövänligaste och billigaste kilowatten är den man inte använt” har en lång rad åtgärder genomförts i butikerna för att spara energi.

Under 2023 öppnade nio nya Willys-butiker. Under samma period gjorde Willys insatser i samtliga butiker runt om i landet för att spara energi. Och satsningen gav resultat: under ett års tid minskade elförbrukningen för Willys med energiförbrukningen för motsvarande just nio Willys-butiker.

– Målet med arbetet var att dra vårt strå till stacken och minska belastningen på elnätet. Men med det följer också minskade kostnader – som kan omvandlas till fler energibesparande åtgärder – vilket är en viktig del i att vi ska kunna vara så effektiva som möjligt, säger Willys etableringschef Heinz Möller.

Besparingarna har främst gjorts i form av nedsläckningar av butiksfasader och parkeringar där det har varit möjligt, konvertering från äldre belysning till energisnål LED-belysning i butikerna samt nya kylar. Tillsammans med bättre planerad användning av grillar och diskmaskiner blev dessa ”många bäckar små” snabbt en väldigt stor å.

Utvecklingen inom Willys har under en längre period tydligt gått mot att bygga alltmer energieffektiva butiker. Vid en jämförelse låg energiförbrukningen i en ny butik 2023 på enbart en tredjedel av vad den gjorde i en ny butik år 2007.

– Det är väldigt roligt att se resultatet av vårt hårda arbete, och vi märker redan nu att det finns mer potential för energibesparingar. Under 2024 och framåt kommer vi därför öka takten när det gäller att byta ut energikrävande armaturer, kylmaskiner, kylar och frysdiskar, säger Heinz Möller.

 

Kategorier: Axfood Willys