Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

E-handel i stadsplaneringen #81

Axfoods förslag: Ta hänsyn till förutsättningarna för dagligvaruhandelns e-handel i stadsplaneringen.

Status: Regeringen har konstaterat att e-handeln blir en allt viktigare kanal för handeln och behöver beaktas i den framtida infrastrukturen. Det finns dock en oro att utvecklingen inte är hållbar. På uppdrag av regeringen har därför myndigheten Trafikanalys genomfört en utredning som presenterades den 1 mars 2020. I den föreslås bland annat att samordningen av transporter bör stärkas och en färdplan tas fram där både detalj- och dagligvaruhandelns förutsättningar tas i beaktande.