Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ekosystemtjänster #93

Axfoods förslag: Gynna biologisk mångfald genom att ge ekonomisk ersättning till jordbruket för ekosystemtjänster såsom blommande kantzoner och lämna kvar områden mellan olika naturtyper.

Status: Nytt förslag från Axfood 2022.