Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Entreprenörsutbildningar #58

Axfoods förslag: Tillgängliggör särskilda utbildningar inom exempelvis livsmedelsförädling och marknadsföring för att stärka och utveckla lokala entreprenörer.

Status: Enligt handlingsplanen ska en studie för utveckling av kött- och charkutbildningar genomföras som utgångspunkt för näringslivet att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen. Regler som försämrar konkurrenskraften, tillväxtmöjligheterna eller innovationsförmågan för företagen i livsmedelskedjan samt identifiering av eventuella brister i transparens och tillämpning av regelverk ska identifieras. Detsamma gäller utveckling av myndigheternas gemensamma portal www.verksamt.se som utlovas för att skapa ett gemensamt system för enkla digitala myndighetskontakter.

Jordbruksverkets har arbetat med frågor av betydelse

Under 2020 har Jordbruksverket fått ett anslag för "Hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor" som använts för att konkretisera förslag om finansiering, organisation och styrning av det kunskapsnav, samt samråd och förankring med SLU, RISE och animaliesektorn. Jordbruksverket har givit ett finansiellt stöd till branschorganisationen Kött- och Charkföretagen (KCF) som inventerat utbudet av utbildningar i relation till behovet av arbetskraft med rätt kompetens inom kött- och charkyrken. KCF har även uppdaterat och utvecklat befintligt utbildningsmaterial digitalt.