Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

MSC-märkning #10

Axfoods förslag: Regeringen och Havs- och vattenmyndigheten bör agera kraftfullt i internationella förhandlingar så att länderna kommer överens om kvoter och förvaltningsplaner som leder till att sill och makrill får använda MSC-märkning.

Status: Landsbygdsministern har som svar på en riksdagsfråga intygat att regeringen verkar för ett hållbart kuststatsavtal, vilket i sin tur är en förutsättning för att sill och makrill ska kunna säljas med MSC-märkning. Förhandlingarna om ett hållbart kuststatsavtal har inte kunnat återupptas till följd av kriget i Ukraina då Ryssland är en av Östersjöstaterna. Därmed går det inte i nuvarande situation att komma vidare med ett kuststatsavtal.