Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Mulljordar #107

Axfoods förslag: Finansiera alternativ användning av mulljordar (organogena jordar) som nyttjas i jordbruksproduktionen samt bestäm hur bönderna bör ersättas för den alternativa markanvändningen.

Status: Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna, och erbjuder bland annat klimatrådgivning till lantbrukare. Rådgivningen om hur man minskar jordbrukets klimatpåverkan handlar främst om hur man minskar utsläppen av lustgas och metan. Men också om hur man minskar utsläppen av koldioxid från energi- och drivmedelsanvändning och från odling av mulljordar. I slutet av 2022 publicerar Naturvårdsverket slutgiltig statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2021.