Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Utveckling och innovation #38

Axfoods förslag: Utöka satsningarna på utveckling och innovation av svenska livsmedel.

Status: Regeringen har både i ord och handling levererat på utfästelser man gjort i dialogen med livsmedelsbranschen om att det inte längre räcker att fortsätta med forskningssatsningar på halvfart. Det råder samsyn om att livsmedelsbranschens innovationsförmåga snabbt behöver stärkas för att nå målen i livsmedelsstrategin vad gäller exempelvis hållbarhet och konkurrenskraft.

Flera steg i rätt riktning

Budgetpropositionerna med dubblerade satsningar på livsmedel för 2020 och framåt var ett första steg i rätt riktning. Det andra och viktigaste steget handlar om en förstärkning av det nationella forskningsprogrammet för livsmedel på 380 miljoner kronor under fyra år. I den forskningspolitiska propositionen framhålls också betydelsen av behovsdriven och tillämpad forskning för att öka livsmedelssektorns långsiktiga konkurrenskraft. Regeringen gör också en tydlig koppling mellan ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart livsmedelssystem för att uppfylla målen i den svenska livsmedelsstrategin som är tydligt tillväxtinriktad.