Hållbarhet

Viktiga hållbarhetsfrågor för Axfoods intressenter

Varje dag möter vi intressenter runt om i Sverige och över hela världen. De frågor som uppfattas som mest väsentliga är tillsammans med våra medarbetares kunskap vägledande för Axfoods hållbarhetsarbete.

Vi är lyhörda för omvärldens förväntningar på vår verksamhet. På så sätt kan vi utvecklas i önskad riktning. En öppen dialog med våra intressenter är en förutsättning för att nå ambitionen att vara ledande inom hållbarhetsområdet och våga vara en föregångare både när det gäller nya tekniska lösningar och arbetssätt.

Axfoods viktigaste intressenter är de grupper som i störst utsträckning berörs av och/eller påverkar bolagets verksamhet: kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och samhället i övrigt.

Kunder

Axfood vill erbjuda kunderna ett brett sortiment av miljöanpassade, hälsosamma och säkra produkter till konkurrenskraftiga priser.

Viktiga frågor

 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Djurskydd
 • Anti-korruption och mutor
 • Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
 • Certifiering av kritiska råvaror
 • Ursprungsland och spårbarhet

Medarbetare

Axfood vill ha stolta och engagerade medarbetare samt vara en samverkande och effektiv organisation.

Viktiga frågor

 • Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
 • Ekologisk mat
 • Attrahera och utveckla medarbetare
 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Anti-korruption och mutor

Leverantörer

Genom att ställa krav och föra dialog vill Axfood bidra till att höja nivån på sina leverantörers hållbarhetsarbete.

Viktiga frågor

 • Anti-korruption och mutor
 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Hälsosam mat
 • Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
 • Ursprungsland och spårbarhet

Ägare

Axfood ska skapa fortsatt värde för aktieägare genom ett ansvarsfullt företagande.

Viktiga frågor

 • Anti-korruption och mutor
 • Attrahera och utveckla medarbetare
 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Ekologisk och hälsosam mat
 • Energianvändning
 • God hållbar avkastning
 • Matsvinn

Samhälle

Axfood ska aktivt bidra till samhället genom att påverka och vara lyhört. Till samhället räknar vi alltifrån intresseorganisationer och politiker eller beslutsfattare samt de som ännu inte är kunder hos Axfood. De som ännu inte är kunder har liknande prioriteringar som Axfoods kunder. Befintliga kunder prioriterar dock i större utsträckning hälsosam och mer närproducerad mat. Axfood har löpande dialog och samarbeten med olika organisationer inom hållbarhetsområdet. Intresseorganisationerna belyser framför allt frågor som rör produkter och sortiment samt leverantörskedjan.

Viktiga frågor

 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Anti-korruption och mutor
 • Djurskydd
 • Ursprungsland och spårbarhet
 • Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
 • Hälsosam mat
 • Certifiering av kritiska råvaror