Gå direkt till innehåll

Viktiga hållbarhetsfrågor för Axfoods intressenter

Tittar på ett paket ägg

Viktiga hållbarhetsfrågor för Axfoods intressenter

Genom en öppen dialog där vi är lyhörda för omvärldens förväntningar och intressenternas behov fortsätter vi att utveckla verksamheten med hållbarhet integrerat i alla delar.

Vi är lyhörda för omvärldens förväntningar på vår verksamhet. På så sätt kan vi utvecklas i önskad riktning. En öppen dialog med våra intressenter är en förutsättning för att nå ambitionen att vara ledande inom hållbarhetsområdet och våga vara en föregångare både när det gäller nya tekniska lösningar och arbetssätt.

Axfoods viktigaste intressenter är de grupper som i störst utsträckning berörs av och/eller påverkar vår verksamhet: kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och samhället i övrigt, exempelvis ideella eller politiska organisationer.

Kunder

Axfood vill erbjuda kunderna ett brett sortiment av miljöanpassade, hälsosamma och säkra produkter till konkurrenskraftiga priser – prisvärd, bra och hållbar mat till alla.

Viktiga frågor:

 • Tydlig märkning ursprungsland och spårbarhet
 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Bra djuromsorg
 • Anti-korruption och mutor
 • Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
 • Certifiering av kritiska råvaror

Medarbetare

Axfood vill ha stolta och engagerade medarbetare samt vara en samverkande och effektiv organisation.

Viktiga frågor:

 • Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
 • Ekologisk mat
 • Attrahera och utveckla medarbetare
 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Anti-korruption och mutor

Leverantörer

Genom att ställa krav och föra dialog vill Axfood bidra till att höja nivån på våra leverantörers hållbarhetsarbete.

Viktiga frågor:

 • Anti-korruption och mutor
 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Hälsosam mat
 • Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
 • Ursprungsland och spårbarhet

Ägare

Axfood ska skapa fortsatt värde för aktieägare genom ett ansvarsfullt företagande.

Viktiga frågor:

 • Anti-korruption och mutor
 • Attrahera och utveckla medarbetare
 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Ekologisk och hälsosam mat
 • Energianvändning
 • God hållbar avkastning
 • Matsvinn

Samhälle

Axfood ska aktivt bidra till samhället genom att påverka och vara lyhört. Axfood har löpande dialog och samarbeten med olika organisationer inom hållbarhetsområdet samt med politiker och beslutsfattare. Intresseorganisationerna belyser framför allt frågor som rör produkter och sortiment samt leverantörskedjan.

Viktiga frågor:

 • Bekämpningsmedel och kemikalier
 • Anti-korruption och mutor
 • Djurskydd
 • Ursprungsland och spårbarhet
 • Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
 • Hälsosam mat
 • Certifiering av kritiska råvaror
 • Klimatmärkning