Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Djuromsorg – vilka krav har Axfood på djuruppfödning?

Axfood har nära samarbeten med sina leverantörer och ställer krav på att dessa i sin tur har koll på sina underleverantörer. Vi har EU:s djurskyddslagstiftning som lägsta krav. Vi utför tredjepartsrevisioner och har en nära dialog med leverantörerna gällande djuromsorg. Detta för att säkerställa att lagstiftningen följs.