Soja – ingår Axfood i Svenska sojadialogen?

Ja, det gör vi. Sojadialogen bildades 2014 som ett branschöverskridande initiativ där medlemmarna genom ett frivilligt ansvarstagande bidrar till utvecklingen av en ökad efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. Via Sojadialogen åtar sig medlemmarna att, inom ramen för vad företaget i sin egen leverantörskedja själva kan påverka, ta ansvar för att all den soja som används i foder för produktionen av animaliska livsmedel och sojaprodukter för humankonsumtion, premierar ansvarsfull produktion, oavsett om varan har svenskt eller utländskt ursprung.

Medlemmarna tar ansvar för att hundra procent av den soja som används enligt ovan skall vara ansvarsfullt producerad. Ansvarsfull produktion inkluderar bland annat krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhällen, godtagbara villkor för arbetare och ansvarsfull användning av lantbrukskemikalier. Ett viktigt krav är att expansion av odlingar inte sker i områden med höga naturvärden eller förstör viktiga ekosystemtjänster eller sociala/kulturella värden.

Axfoods hållbarhetsmål om att alla soja inom egna märkesvaror ska vara certifierad eller täckt av certifikat uppfylldes redan 2014.