Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Soja – hur arbetar Axfood för mer hållbar soja?

Axfood är en del av nätverket Svenska plattformen för riskgrödor som arbetar för att soja och andra så kallade riskgrödor, såsom palmolja, ska produceras så hållbart som möjligt. Axfood är en av drygt 20 medlemmar. Inom nätverket sker erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och överenskommelser om gemensamma åtaganden. Utifrån den egna organisationens förutsättningar verkar Axfood och övriga medlemmar för att soja och andra riskgrödor som når svenska konsumenter produceras hållbart.

Nätverket lanserades i april 2022 efter initiativ från Axfoundation, som tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och en referensgrupp bestående av ett stort antal företag och organisationer undersökt hur de bäst kan samarbeta kring frågorna. Organisationen ETI Sverige ansvarar för att driva och utveckla nätverket.

Plattform för riskgrödor är en utveckling av Svenska Sojadialogen som Axfood deltagit i sedan starten 2014. Samma år uppfylldes Axfoods hållbarhetsmål om att all soja i egna märkesvaror ska vara certifierad eller täckt av certifikat.

Axfood arbetar även tillsammans med olika samarbetspartners för att byta ut sojan mot mer hållbara alternativ i djurfoder. Det har bland annat resulterat i ägg från Garant som producerats av hönor som ätit sojafritt foder. Sedan flera år ingår Axfood även i ett projekt lett av Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att ta fram mer hållbara alternativ för foder till såväl matfågel, värphöns, fisk och gris.