Gå direkt till innehåll

FAQ Bergendahl Food och Dagab

I denna FAQ (vanligt förekommande frågor) försöker vi svara på de vanligaste frågorna om integrationen mellan Bergendahl Food och Dagab. Denna FAQ kommer att uppdateras kontinuerligt.

 • Artikelinformation: Bergendahls Food artikelnummer (dubbelunderhåll)

  Svar:

  Som leverantör bör du vara uppmärksam på att Bergendahls artikelnummer fortsatt kommer att användas i de butiker som inte är konverterade in i Dagabs affärssystem. Det kan alltså betyda att ni måste behålla Bergendahls gamla artikelnummer i era säljsystem för att underlätta dialogen omkring ordrar etc. mellan era säljare och de icke-konverterade butikerna. Den nuvarande tidsplanen estimerar att första butiken konverteras 31 maj och att alla butiker är konverterade innan jul 2022.

 • Artikelinformation: Hur levererar vi artikelinformation framöver?

  Svar:

  Arbetet med att konvertera City Gross butiker till Axfoods/Dagabs system och processer pågår fram till och med sen höst. Fram till att sista butik är konverterad behöver vi arbeta med dubbel information. För att säkerställa att vi har korrekta uppgifter till samtliga av våra butiker behöver artikelinformation skickas till både Dagab Inköp & Logistik AB och Bergendahls Food AB i Hässleholm. Från och med augustirevideringen 2022 ska därför artikelinformation publiceras i Validoo till följande två mottagare:

  • Dagab Inköp & Logistik AB GLN: 7320240010014
  • Bergendahls Food AB GLN: 7381000009709

  Vid frågor till Validoo klicka här för att kontakta GS1:s kundservice.

  Samtlig artikelinformation ska vara inne senast den 20 maj 2022 för septemberrevideringen.

  För de leverantörer som i dagsläget inte har möjlighet att publicera information ska mall för manuell artikelinformation användas. Vänligen notera att detta endast används om möjlighet inte finns att skicka in artikelinformation via Validoo. Den manuella artikelinformationen ska skickas till respektive assisterande kategorichef samt kategorichef på Dagab.

 • Fakturainformation: Befintlig direktlevererande leverantör

  Svar:

   

  Hur gör vi med EDI fakturor?

  Ni som befintlig leverantör hos Dagab Inköp & Logistik AB ska använda den EDI-uppkoppling som redan existerar mot Dagab. Från och med 24 april 2022 ska all fakturering skickas med Dagab Inköp & Logistik AB som fakturamottagare. Ny butiksinformation såsom GLN finner du i Dagabs leverantörsportal.

 • Fakturainformation: Befintlig leverantör med leverans till lager

  Svar:

   

  Vart ska vi skicka fakturor?

  Ni som befintlig leverantör hos Dagab Inköp & Logistik AB ska fortsatt använda er nuvarande faktureringsrutin.

  Skicka PDF-faktura via e-post till lagerfaktura@axfood.se.

  Endast en faktura per mail. Det är viktigt att det inte följer med någon annan bilaga i mailet, exempelvis en logotyp.
            

  Pappersfaktura per post via skanningscentral.

  Adress för svenska leverantörer med valuta SEK:

  Dagab Inköp & Logistik AB
  c/o Axfood AB/SCC                               
  551 93 Jönköping

  Adress för utländska leverantörer eller svenska leverantörer med utländsk valuta:

  Dagab Inköp & Logistik AB
  c/o Axfood AB/SCC                               
  551 93 Jönköping
  SWEDEN

  Vad måste fakturorna innehålla?

  För att vi ska kunna hantera en faktura krävs att fakturan hänvisar till det korrekta Dagab Inköp & Logistik AB:s inköpsordernumret. Endast en faktura per order.

  Hur hanterar vi EDI?

  Ni som befintlig leverantör hos Dagab Inköp & Logistik AB ska använda den EDI-uppkoppling som redan existerar mot Dagab. Från och med 24 april 2022 ska all fakturering skickas mot Dagab Inköp & Logistik AB. Notera nedan GLN till Lager 1 och Lager 2 i Hässleholm. Ni som leverantör måste lägga både lager 130 och 131 i era system för att inköpsorder (EDI och mail) ska fungera:

  Lager 1     

  Sitenr: 130

  Adress: Terminalgatan 10, 281 43 Hässleholm

  GLN: 7320240000480

  Lager 2 – Hem & fritid/Special

  Sitenr: 131

  Adress: Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm

  GLN: 7320240000473

 • Fakturainformation: Efterfakturerade rabatter

  Svar:

  Hos Dagab Inköp & Logistik AB så skickas faktura på efterfakturerade rabatter till er som leverantör först när våra slutkunder köper artikeln av oss. Därför följer inte alltid de efterfakturerade rabatterna frekvensen och storleken på vårt inköp till lager. Rabatterna som efterfaktureras är Marknadsföringsersättning, Plock, Bonus och i vissa fall Marknadsrabatt.

 • Fakturainformation: Kampanjer direktlevererade varor

  Svar:

  Centralt förhandlade kampanjer ska inte avräknas på leverantörsfaktura gällande direktlevererade varor. Dagab efterdebiterar er som leverantör efter avslutad kampanj.

  Kampanjer och extra rabatter som har förhandlats lokalt mellan butik och dig som leverantör (det vill säga inte centralt förhandlade) ska avräknas på fakturan gällande direktlevererade varor. Dessa kampanjer och extra rabatter ska ni som leverantör alltid och endast kommunicera i kronor och öre till butiken. Notera också att ni som leverantör inte ska avtala ett slutgiltigt nettopris till butik. 

 • Fakturainformation: Ny leverantör med leverans till lager

  Svar:

   

  Vart ska jag skicka fakturor?

  Skicka PDF-faktura via epost till lagerfaktura@axfood.se.

  För utländska leverantörer är fakturaadressen: lagerfaktura@axfood.se.

  Endast en faktura per mail. Det är viktigt att det inte följer med någon annan bilaga i mailet, exempelvis logotyp.

  Pappersfaktura per post via skanningscentral.

  Adress för svenska leverantörer med valuta SEK:

  Dagab Inköp & Logistik AB

  c/o Axfood AB/SSC

  551 93 Jönköping

  Adress för utländska leverantörer eller svenska leverantörer med utländsk valuta:

  Dagab Inköp & Logistik AB

  c/o Axfood AB/SSC

  551 93 Jönköping

  Vad måste fakturorna innehålla?

  För att vi skall kunna hantera en faktura krävs att fakturan hänvisar till det korrekta Dagab Inköp & Logistik AB:s inköpsordernumret. Endast en faktura per order.

  Hur kan vi få uppsättning av EDI?

  Har ni önskemål om att ansluta till EDI, var vänlig kontakta edi@axfood.se. Fram tills anslutning är upprättad gäller PDF via mejl eller pappersfaktura per post. Dagab EDI ansluter leverantörer löpande och kommer kontakta dig som leverantör när en anslutning blir aktuell.

 • Fakturainformation: Slutavräkning av Bergendahl-avtalet

  Svar:

  Eventuell Produktrabatt som fram till övergångsdatumet 24 april 2022 erhållits kommer vid övergångsdatumet krediteras leverantör baserat på då aktuellt lagersaldo. Från och med övergångsdatumet kommer Dagab i dessa fall fakturera Marknadsrabatt på såväl övertaget lagersaldo som därefter levererade varor.

  Gällande CityFront tillgodoräknas icke-fakturerade ersättningar Bergendahl Food i slutavräkningen.

 • Fakturainformation: Till vem ska vi utställa fakturor framöver?

  Svar:

  Fakturor ska från och med 24 april 2022, oavsett order- och leveransdatum, ställas ut till:

  Dagab Inköp & Logistik AB

  Organisationsnummer: 556004-7903

  Momsregistreringsnummer: SE556004790301

 • Fakturainformation: Ny direktlevererande leverantör

  Svar:

   

  Vart ska jag skicka fakturor?

  Skicka din faktura via e-post. Vår fakturaadress är direktfaktura@axfood.se. Filtyper vi stödjer är JPEG, JPG, PDF, PNG, TIF, TIFF. Faktura och eventuell bilaga ska skickas i samma dokument.

  Pappersfaktura kan skickas till nedan adress via post:

  Dagab Inköp & Logistik AB, 551 93 Jönköping

  Vad måste fakturorna innehålla?

  För att vi ska kunna hantera fakturan och kreditnotor finns vissa krav på fakturans innehåll:

  • En faktura per leveransadress/butik, samlingsfaktura tillåts ej
  • Butiksnamnet skall finnas med i leveransadressen
  • GLN eller butiksnummer skall finnas med på faktura
  • GTIN eller ert artikelnummer skall finnas med på fakturans radnivå

  Hur kan vi få uppsättning av EDI?

  Har ni önskemål om att ansluta till EDI, var vänlig kontakta edi@axfood.se. Fram tills anslutning är upprättad gäller PDF via e-post eller pappersfaktura per post. Dagab EDI ansluter leverantörer löpande och kommer kontakta dig som leverantör när en anslutning blir aktuell.

 • Förhandling av priser

  Svar:

  Vid denna tidpunkt kan vi inte förhandla om priserna. Vi räknar dock med att genomföra en leverantörs- och artikelgransking under 2022 och kontaktar er därefter.

 • Kampanjunderlag: Hur kommer kampanjunderlag som hanterats via Bergendahls Food AB:s hanteras framöver?

  Svar:

  Fram till att supportkontoret för City Gross är uppsatt (på samma sätt som för övriga kedjor) fortsätter ni att skicka kampanjunderlag till Bergendahls Food AB i Hässleholm enligt er nuvarande rutin. Information om möjliga framtida förändringar kommer att meddelas senare.

 • Kategorichef och kontakt

  Svar:

  Dagab analyserar för tillfället hur kategoriledningsstrukturen ska se ut framöver. Tills detta beslutas kommer din kategorichef och kontaktperson på Dagab Inköp & Logistik AB och/eller Bergendahl Food AB att vara densamma. Ytterligare kommunikation gällande detta kan förväntas under första halvåret 2022.

 • Leverantörshandboken: Vad finns i Dagabs leverantörshandbok?

  Svar:

  I Dagabs leverantörshandbok finns en sammanfattad beskrivning av krav och bestämmelser som gäller vid samarbete med Dagab Inköp & Logistik AB och deltagande i de olika kedjornas sortiment. Notera att det tidigare avsnittet, Dagabs krav, har ersatts med en ny del under Allmänna bestämmelser, där bl.a. förtydligande texter gällande rapid start, restlagerhantering, reklamationer och ytterligare viktiga områden som berör samarbete med Dagab Inköp & Logistik AB återfinns. Klicka här för att läsa om allmänna bestämmelser i leverantörshandboken.

 • Leverantörsportalen: Hur uppdaterar vi kontaktuppgifterna i leverantörsportalen?

  Svar:

  Det är en förutsättning för ett lyckat samarbete med Dagab Inköp & Logistik AB att leverantörer känner till dessa bestämmelser. Säkerställ att berörda personer är uppdaterade på gällande information och att korrekt kontaktinformation är registrerad i leverantörsportalen under ”Våra kontakter”. Klicka här för en kortfattad instruktion om hur du justerar kontaktinformation i leverantörsportalen.

 • Leverantörsportalen: Vad finns i Dagabs leverantörsportal?

  Svar:

  Dagabs leverantörsportal är platsen för Dagabs samarbete med varuleverantörer. Här hittar du exempelvis nyheter, information om statusläge och uppföljning i olika varuflöden, GLN, kampanjinformation inklusive prognoser, aktuellt sortiment just nu och annat som hjälper dig i ditt samarbete med oss på Dagab Inköp & Logistik AB. Du hittar även vår leverantörshandbok i leverantörsportalen, där vi samlat all information som är nödvändig att ha kunskap om för att kunna göra affärer med Dagab.  

 • Leverantörsportalen: Vi är ny leverantör och vill upprätta oss i Dagabs leverantörsportal. Hur gör vi?

  Svar:

  Om ni inte redan har mottagit en länk till portalen samt inloggningsuppgifter via tidigare lämnade kontaktuppgifter ombeds ni skicka ett mail till supplier@axfood.se och ange ”Leverantörsportalen” i ämnesraden. I mailet ska anges att ni önskar tillgång till Dagabs leverantörsportal samt namn på den i er organisation som är ansvarig för leverantörsportalen, den ansvariges mailadress samt ert företags organisationsnummer. Vi ber dig också att ta del av denna film som är en introduktion till Dagabs leverantörsportal.

 • Orderinformation: Befintlig leverantör med leverans till lager

  Svar:

   

  Hur fungerar det?

  Som befintlig leverantör till Dagab har kommunikationsvägen som du tidigare hade med Bergendahl Foods AB ersättas av den kommunikationsväg du har med Dagab Inköp & Logistik AB. Denna omläggning sker den 24 april 2022 eller tidigare enligt ovan information beroende på ledtid.

  Om du som leverantör har en EDI-anslutning med Dagab så ska endast de meddelandena användas. Det går inte att använda EDI-anslutningen till Bergendahl Foods AB efter den 24 april 2022.

  Exempel 1: Leverantör 1 har en EDI-anslutning mot både Bergendahl Foods AB och Dagab Inköp & Logistik AB. Inköpsordern via EDI kommer från Dagab Inköp & Logistik AB.

  Exempel 2: Leverantör 2 har EDI-anslutning mot Bergendahl Food AB men inte mot Dagab Inköp & Logistik AB. Inköpsordern mejlas till leverantören med Dagab Inköp & Logistik AB som köpare.

  Exempel 3: Leverantör 3 har inte någon EDI-anslutning mot Bergendahl Food AB men har en fungerande anslutning mot Dagab Inköp & Logistik AB. Inköpsordern skickas via Dagabs EDI-anslutning.

 • Orderinformation: Hur kommer det fungera med order framöver?

  Svar:

  Från och med 24 april 2022 kommer inköp till lagret i Hässleholm formellt att ske från Dagabs Inköp & Logistik AB. För dig som leverantör innebär det att det är Dagab Inköp & Logistik AB som juridiskt är köpare av varor från dig som leverantör. Vid frågor kring inköpsorder vänder ni er direkt till er varuflödesplanerare inflöde på Dagab Inöp & Logistik AB.

  Inköp kommer att ske till två lager i Hässleholm och notera att ni som leverantör måste lägga både lager 130 och 131 i era system för att inköpsorder (EDI och mail) ska fungera:

  Lager 1: Dagab Hässleholm

  Sitenr:130

  Adress: Terminalgatan 10, 281 43 Hässleholm

  GLN: 7320240000480

  Lager 2 – Dagab Hässleholm H&F (Hem&Fritid/special)

  Sitenr: 131

  Adress: Industrigatan 12, 281 43 Hässleholm

  GLN: 7320240000473

  Det är viktigt att du som leverantör kontrollerar köpare på inköpsordern så att order registreras korrekt i era affärssystem.

  Order från City Gross, Matrebellerna, Matöppet och fria kunder med direktleverans till butik kommer att ske på samma sätt som idag. Om du som leverantör har en EDI-uppsättning för Direkt-order från Dagab så kommer den inte omfatta dessa koncept.

 • Orderinformation: Ny leverantör med leverans till lager

  Svar:

   

  Hur fungerar det?

  Som ny leverantör till Dagab Inköp & Logistik AB kommer du primärt få dina inköpsorder som PDF via e-post från Dagabs inköpsorganisation. Inköpsordern kommer vara utställd med Dagabs orgnr 556004-7903 som köpare med leverans till lagerenheter Lager 1 och Lager 2.

  Dagab arbetar kontinuerligt med att ansluta nya leverantörer med EDI och om detta är aktuellt för dig som leverantör så kommer du bli kontaktad av Dagabs EDI-koordinatorer. Fram tills att en ny EDI-anslutning är uppsatt så kommer du få dina inköpsorder via mail.

 • Revideringar och aviseringar: Hur ska vi genomföra revideringar och aviseringar framöver?

  Svar:

  Från och med augustirevideringen 2022 ska samtliga aviseringar inkomma via Dagabs leverantörsportal. Detta gäller både avisering av Artikel samt Pris. Från den 1 april 2022 och framåt ska aviseringar endast ske i Dagabs leverantörsportal.

 • Revideringar och aviseringar: Hur fungerar revideringarna framöver?

  Svar:

  Vi följer rekommendationen för ECR Tidsfönster enligt den information som finns på www.ecr.se samt i Dagabs leverantörsportal. För vissa kategorier kan viss justering tillämpas enligt vad som kommer att informeras löpande i Dagabs leverantörsportal och via information från Dagabs kategorichefer. Detta gäller främst Bergendahls Food AB:s kategorier inom Hem & fritid.

  Från och med augustirevideringen 2022 kommer revideringarna att hanteras fullt ut enligt Dagabs sortimentsprocess av Dagab Torsplans kategorichefer samt Dagab Hässleholms kategorichefer för Hem & Fritid samt färskvaror produktion. Supportkontor för City Gross är under uppbyggnad vilket bl.a. innebär att City Gross kommer att ha säljledare (SL) på samma sätt som för våra övriga kedjor. Supportkontoret kommer att vara på plats inför de kommande revideringarna för september och framåt. Mer information om detta kommer senare bl.a. i de informationsmail som Dagabs kategoriorganisation skickar ut inför varje revidering.

 • Revideringar och aviseringar: Hur fungerar revideringarna i samband med säsonger?

  Svar:

  För säsonger så tillämpar vi Dagabs säsongsprocesser för samtliga kedjor.
  Avisering till säsong sker på samma sätt som vid revidering, välj tillämplig säsong i ”Avisera artiklar” och välj därefter ”Revideringsperiod/säsong”.

  Den första säsongen som fullt ut kommer att hanteras enligt Dagabs säsongsprocess kommer att vara säsongerna kopplat till jul och nyår. Övriga säsonger som startar upp under våren och sommar/höst kommer att integreras parallellt via manuella rutiner in i Dagabs processer.

 • Revideringar och aviseringar: Vart ska vi skicka varuprover framöver?

  Svar:

  Revideringarna som infaller efter augusti 2022 skickas till respektive ansvarig kategorichef på Dagab Torsplan samt till Dagab Hässleholm för kategorierna Hem & Fritid samt färskvaror produktion.