Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Apohem får tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

14 augusti 2018

Apohem har nu fått tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva öppenvårdsapotek, det vill säga även sälja receptbelagda läkemedel.

Apohem-grundarna-henrik

Apohem har nu fått tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva öppenvårdsapotek, det vill säga även sälja receptbelagda läkemedel.

Nu tar Apohem nästa steg mot att bli ett komplett nätapotek.

  Ambitionen är att våra kunder ska kunna köpa sina receptbelagda läkemedel hos oss vid årets slut, säger Henrik Patzer, vd för Apohem.

Apoteksmarknaden omsätter drygt 40 miljarder per år och växer stadigt, framförallt andelen på nätet. Apohem har redan vid starten uttryckt att de har planer på att bli Sveriges ledande nätapotek.

  Nu har vi tagit nästa steg i den riktningen, säger Henrik Patzer.

Kriterier för tillstånd
Enligt Läkemedelsverket ska följande kriterier uppfyllas för att ett företag ska få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek:

       Sökande är lämplig att bedriva apoteksverksamhet.

       Personer med bestämmande inflytande är personligt och ekonomiskt lämpliga.

       Beskrivningen av apotekets verksamhet verkar rimlig.

       Apotekslokalerna är ändamålsenliga och tillräckligt bemannade.

       Apoteket kan tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel och varor inom förmånen.

       Att föreslagen läkemedelsansvarig uppfyller kraven.

       Att inga omständigheter finns som innebär förbud mot tillstånd.

Källa: Läkemedelsverket

Läs mer på www.apohem.se.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Patzer, vd Apohem, telefon 08-12 82 86 01

Axfoods presstjänst, telefon 070-289 89 83

Kategorier: Apohem