Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2019

25 februari 2020

Idag publicerades Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2019 vilken nu finns tillgänglig på företagets webbplats.

Omslag Axfood 2019

Idag publicerades Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2019 vilken nu finns tillgänglig på företagets webbplats.

- När jag summerar 2019, kan jag med stolthet konstatera att vi har ytterligare ett mycket starkt år bakom oss, med god omsättningstillväxt och förbättrat rörelseresultat. Vi levererade på våra långsiktiga finansiella mål om att växa mer än marknaden, ha en långsiktig rörelsemarginal om minst 4 procent och en soliditet om minst 20 procent vid årets utgång. I en tid när preferenser förändras i en allt snabbare takt står vi fast vid vår mission och vårt syfte att erbjuda bra och hållbar mat för alla och att ta vårt ansvar i hela värdekedjan, säger Klas Balkow, vd och koncernchef i sitt vd-ord.

Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer från och med vecka 11 att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Den kommer då även gå att beställa från företagets webbplats, axfood.se.

För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44

Informationen är sådan som Axfood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 25 februari 2020, klockan 16.00

Kategorier: Axfood