Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Förändring i valberedningen inför Axfoods årsstämma 2021

11 november 2020

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Axfoods årsstämma 2021 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Axfood AGM 2020 2

I enlighet med valberedningens instruktion har sammansättningen av valberedningen inför Axfoods årsstämma 2021 förändrats på grund av ändrade ägarförhållanden i bolaget.

Förändringar i ägarförhållandena i Axfood under oktober 2020 har medfört att Swedbank Robur Fonders representant Joachim Spetz har ställt sin plats till förfogande samt att SEB Fonder och Handelsbanken Fonder har utsett varsin representant.

Efter förändringarna har valberedningen inför årsstämman 2021 följande sammansättning:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB, ordförande
  • Martin Gärtner, SEB Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds
  • Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Axfoods årsstämma kommer att hållas den 24 mars 2021 i Stockholm. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt ska förslag vara valberedningen tillhanda så snart som möjligt och senast den 31 december 2020.

 

Kategorier: Axfood