Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

26 februari 2021

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats.

Axfood års- och hållbarhetsredovisning 2020 foto Per Björklund

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats.

- I en exceptionell tid summerar Axfood ett år som både överträffar marknadens tillväxt och innebär en ökad lönsamhet. Willys fantastiska utveckling fortsätter, Hemköp har fortsatt utveckla sitt koncept och Snabbgross har genom snabbfotad innovation stått emot en svag restaurangmarknad och tagit marknadsandelar. E-handeln har skjutit i höjden och Axfood har växt mer än marknaden även i denna kanal. Dagab har på ett utomordentligt sätt stöttat kedjorna och lagt grunden för koncernens lönsamhetsförbättring. Trots stora påfrestningar har vi tillsammans axlat vårt samhällsansvar i att hålla butiker, lager och transporter igång, med fantastiska insatser som gjorts inom vår organisation för att säkra varuförsörjningen och möjliggöra en god tillgänglighet på varor till kunder runtom i hela landet. Hälsan och säkerheten för våra medarbetare och kunder har varit vår högsta prioritet, med ett omfattande arbete för att motverka smittspridning på kontor, lager och i butik i fokus. Med hög takt i vårt innovations-, utvecklings- och hållbarhetsarbete och en lång rad nya tjänster som lanserats under året står Axfood väl rustade för fortsatt tillväxt, säger Klas Balkow, vd och koncernchef i sitt vd-ord.

Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer från och med mitten av mars att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Den kommer då även gå att beställa från företagets webbplats, axfood.se.

 

För ytterligare information, kontakta:

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44


Informationen är sådan som Axfood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 26 februari 2021, kl. 11:00 CET.

Kategorier: Axfood