Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Hemköp stöttar SOS Barnbyars projekt för hållbar matproduktion

27 september 2021

Hemköp startar upp ett nytt projekt med SOS Barnbyar för att ge familjer i Moçambique verktyg att odla mat för social och miljömässig hållbarhet. Hemköp har varit huvudpartner till SOS Barnbyar sedan 2007 och har under åren tillsammans med sina kunder samlat in cirka 20 miljoner kronor. Samarbetet förnyas nu och inriktas mot hållbar matproduktion.

Mocambique Chimoio

Hemköp startar upp ett nytt projekt med SOS Barnbyar för att ge familjer i Moçambique verktyg att odla mat för social och miljömässig hållbarhet. Hemköp har varit huvudpartner till SOS Barnbyar sedan 2007 och har under åren tillsammans med sina kunder samlat in cirka 20 miljoner kronor. Samarbetet förnyas nu och inriktas mot hållbar matproduktion.

– Hemköp och SOS Barnbyar har samarbetat under många år och det finansiella stödet från oss och kunderna har gjort verklig skillnad. Nu initierar vi ett nytt samarbete i Moçambique med målet att ge 800 småskaliga jordbrukare, varav många kvinnor och unga, verktyg och kunskap för att skala upp sin matproduktion på ett hållbart sätt. På så sätt garanteras  en tryggare framtid för dem och deras familjer, säger Desiré Cichy, hållbarhetsansvarig på Hemköp.

Projektet löper under drygt tre år och ger småskaliga jordbrukare stöd och kunskap att förbättra sin produktionskapacitet, vilket leder till ökade inkomster, säkrare livsmedelsförsörjning och i förlängningen minskad fattigdom. En ökad inkomst gör det möjligt att ge barnen en trygg uppväxt.

– Samarbeten som det med Hemköp är helt i linje med hur vi på SOS Barnbyar vill arbeta med hållbar utveckling. Genom ny kunskap och hållbara odlingsmetoder kan familjer som lever i utsatthet i Moçambique öka sina inkomster vilket möjliggör en trygg uppväxt för barnen i familjerna. Vi är glada över vårt fortsätta samarbeta med Hemköp, säger Kristoffer Wihed, Strategic Partnership Manager på SOS Barnbyar.

Jordbrukarna får kunskap kring klimatsmart odlande. Det innebär bland annat att de lär sig bevara den biologiska mångfalden, motverka avskogning, kontrollera skadedjur och sjukomar, transformera jordbruken för att bygga motståndskraft mot klimatförändringar och att minska eller eliminera utsläpp från odlingen.

Hemköps insamlingar har bidragit med cirka 20 miljoner kronor till SOS Barnbyar sedan 2007. Tidigare har bland annat en barnby i Ukraina byggts och det familjestärkande programmet fått stöd.

 

Kategorier: Axfood Hemköp