Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

25 februari 2022

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats.

Omslag Axfood års- och hållbarhetsredovisning 2021

Axfoods års- och hållbarhetsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats.

– När vi nu lägger 2021 bakom oss kan jag konstatera att året som gått nog varit det mest intensiva och omvälvande året i Axfoods historia. Vi har verkat mitt uppe i en pandemi med restriktioner och stora svängningar, samtidigt som vi stärkt våra marknadspositioner och genomfört stora strukturella förändringar som ökar vår konkurrenskraft. Den utveckling vi nu genomgår skapar goda förutsättningar för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt, säger Klas Balkow, vd och koncernchef i sitt vd-ord.

Inom hållbarhet är Axfoods ambition att ta täten för ett hållbart matsystem som tar ställning, inspirerar och vägleder för prisvärd, bra och hållbar mat. Med års- och hållbarhetsredovisningen 2021 utvecklas rapporteringen av koncernens hållbarhetsarbete ytterligare. Hållbarhetsredovisningen presenteras som tidigare i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI), men nytt för i år är att hållbarhetsredovisningen också är översiktligt granskad av Axfoods revisorer. Dessutom har redovisningen kompletterats med en översikt av hur stor del av verksamheten som omfattas av EU:s taxonomiförordning samt ett nytt avsnitt om klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

Axfood arbetar kontinuerligt med att minska bolagets miljöpåverkan och som om ett led i detta arbete tillgängliggörs års- och hållbarhetsredovisningen 2021 i enbart digitalt format.
För ytterligare information, kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 730 49 18 44

Informationen är sådan som Axfood ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 25 februari 2022, kl. 09:00 CET.


 

Kategorier: Axfood