Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Valberedningens förslag till förändringar i Axfoods styrelse

15 januari 2024

Inför årsstämman den 20 mars 2024 föreslår Axfoods valberedning omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Thomas Ekman, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Christian Luiga, Peter Ruzicka och Sara Öhrvall.

Axfood AB AGM

Inför årsstämman den 20 mars 2024 föreslår Axfoods valberedning omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Thomas Ekman, Fabian Bengtsson, Caroline Berg, Christian Luiga, Peter Ruzicka och Sara Öhrvall.

Som tidigare meddelats föreslås Thomas Ekman väljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Förutsatt att omval sker har Deloitte meddelat att auktoriserade revisorn Didrik Roos kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Marie Ehrling (valberedningens ordförande, Axel Johnson AB), Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder), Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder) och Hjalmar Ek (Lannebo Fonder). Axfoods styrelseordförande Mia Brunell Livfors är adjungerad till valberedningen.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Motiverat yttrande samt information om föreslagna ledamöter kommer samtidigt att finnas tillgängliga på Axfoods webbplats, axfood.se.

Årsstämman äger rum onsdagen den 20 mars 2024.För ytterligare information kontakta:
Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, Axfood AB, tel +46 73 049 18 44 

Kategorier: Axfood