Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

HÃ¥llbara transporter #68

Axfoods förslag: Fullfölj övergången till fossilfria och hållbara transporter där PFAD, en biprodukt från palmoljeproduktion, och andra produkter från oljepalmen inte används som drivmedel.

Status: Regeringen har efter en bred politisk överenskommelse vidtagit effektiva åtgärder för att förhindra inblandning av PFAD. Dels införs ett obligatoriskt spårbarhetskrav för PFAD, dels en borttagen skattenedsättning från och med 1 juli 2019.

Regeringen förordar förbud mot biodrivmedel från palmolja i reduktionsplikten

I en departementspromemoria våren 2021 förordar regeringen ett förbud mot att använda biodrivmedel från palmolja i reduktionsplikten. Detta föreslås gälla från 2022. Bara palmolja som certifierats enligt vissa kriterier om låg risk för indirekta växthusgasutsläpp ska tillåtas. Palmoljeförbudet bedöms som viktigt för att motverka avverkning av regnskog, för att ge så bra klimateffekt som möjligt, och för att stimulera inhemsk produktion av biodrivmedel.