Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Koldioxidavgift #76

Axfoods förslag: Belägg fossila bränslen inom jordbruket med en koldioxidavgift (i stället för den nuvarande koldioxidskatten) och återför avgiften till att främja hållbara satsningar inom jordbruksnäringen.

Status: I januariavtalet utlovas insatser för en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. 2020 tillsattes utredningen för fossiloberoende jordbruk (N 2020:01). Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till både målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen. Utredningen SOU 2021:67 publicerades 2021.

Betänkandet innehåller flera konkreta förslag: 

  • Utredningen förslår att ett jordbruksavdrag införs. Avdraget ska baseras på företagens intäkter och ska omfatta företag inom jord-, skogs- och vattenbruk.
  • Utredningen föreslår att återbetalning av dieselskatt fasas ut. Den återbetalning som finns för jord-, skogs- och vattenbruket ska stegvis fasas ut till 2030.
  • Utredningen föreslår att den årliga uppföljningen av livsmedelsstrategin kompletteras med ett antal nya indikatorer.
  • Utredningen föreslår att en biopremie för rena biodrivmedel införs.
  • Utredningen föreslår att den befintliga klimatpremien utvidgas till att omfatta arbetsmaskiner som drivs av biogas och bioetanol.
  • Utredningen föreslår att gödselgasstödet och biogasstödet utökas och förlängs.