Gå direkt till innehåll

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2020

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2020

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman lägga fram förslag avseende bland annat ordförande till stämman och antalet styrelseledamöter.

I enlighet med årsstämmans beslut 2019 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna per den 30 augusti. Valberedningen inför årsstämman 2020 har följande sammansättning:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB, ordförande
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Johan Strandberg, SEB Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Investment Funds

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag avseende:

  • ordförande vid stämman
  • styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
  • revisorer
  • ersättning till styrelseledamöterna och revisorer, samt
  • riktlinjer för utseende av kommande valberedning.

Axfoods årsstämma 2020 ägde rum den 18 mars 2020 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kunde göra det via e-post till valberedning@axfood.se fram till den 31 december 2019.

Kategorier: Investerare