Investerare

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2020

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman lägga fram förslag avseende bland annat ordförande till stämman och antalet styrelseledamöter.

I enlighet med årsstämmans beslut 2019 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna per den 30 augusti. Valberedningen inför årsstämman 2020 har följande sammansättning:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB, ordförande
  • Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder
  • Johan Strandberg, SEB Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Investment Funds

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag avseende:

  • ordförande vid stämman
  • styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
  • revisorer
  • ersättning till styrelseledamöterna och revisorer, samt
  • riktlinjer för utseende av kommande valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att äga rum den 18 mars 2020 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen har kunnat göra det via e-post till valberedning@axfood.se fram till den 31 december 2019.