21 feb 2018 11:00

Axfood publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2017

Axfood publicerar idag års- och hållbarhetsredovisningen 2017 på www.axfood.se. Den tryckta versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad.

Från och med vecka 10 kan års- och hållbarhetsredovisningen beställas på www.axfood.se.