Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Klimatstrategidag om ledarskap

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood 7 november 2013

går var jag på Hagainitiativets årliga Klimatstrategidag. Den här gången var temat vikten av ledarskap i klimatfrågan både inom företagen och politiken.

går var jag på Hagainitiativets årliga Klimatstrategidag. Den här gången var temat vikten av ledarskap i klimatfrågan både inom företagen och politiken.

Lena Ek, miljöminister, betonade att de företag som har ett svagt ledarskap och inte inser klimatfrågans betydelse riskerar att få lägga ned verksamheten. Men hon kritiserade också Boverket för att de har så mesiga krav när det gäller energieffektivitet för nya byggnader. Kanske det behövs lite mer av politiskt ledarskap så att Boverket vågar ta tag i klimatfrågan? Men hon tyckte också att det behövdes mer tryck i klimatfrågan från näringslivet för att politikerna skulle våga mer.

Det politiska ledarskapet var annars något som Sasja Beslik, Nordea, betonade starkt. Han tyckte att diskussionen handlade väl mycket om att det gick så bra och att det var så stort engagemang i en del företag. Incitamentsstrukturen är felaktig och tyvärr finns det också företag som struntar i klimatfrågan och ändå går bra ekonomiskt. Hans budskap var att det behövs politiska beslut för att få verklig förändring. Det är lätt att hålla med honom. Om de kortsiktiga ekonomiska incitamenten inte gynnar klimatbeslut så krävs det ett briljant ledarskap för att lyckas. Men om det, även kortsiktigt, finns starka ekonomiska incitament för klimatarbete i företagen, kan bara en verkligt inkompetent företagsledare misslyckas.

När det gäller miljöbeslut betonade Lars Appelqvist, VD på hagaföretaget Löfbergs, att ägarens ledarskap och långsiktiga ambitioner var avgörande. Hans ägare krävde inte en kort återbetalningstid för miljöinvesteringar. Det viktiga var om ägaren trodde på inriktningen långsiktigt. Och kanske är det så? Det viktigaste är inte om pay-back tiden är två eller fyra år. Det handlar om är vilken betydelse de har för utvecklingen på längre sikt.

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Om skribenten

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Åsa Domeij är Axfoods hållbarhetschef och ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi. Tidigare har hon bland annat varit verksam inom SLU och suttit i riksdagen för Miljöpartiet. Hon har bloggat om hållbarhetsfrågor på axfood.se sedan 2009. I bloggen vill Åsa inspirera till mer hållbar matkonsumtion och -produktion. 2021 utsågs hon till en av Sveriges 20 mäktigaste inom hållbarhet av Aktuell Hållbarhet.