Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Sara Kraft Westrell: En ärlig intention att leda positiv förändring

Sara Kraft Westrell, kommunikationsdirektör 12 september 2022

Morgondagens framgångsrika företag har ett starkt syfte som löser verkliga problem för människor och samhälle. Så har även Axfood. Vi driver framtidsfrågor så som inkludering, hållbarhet, hälsa och innovation för att det är viktigt på riktigt.

Sara Kraft Westrell, kommunikationsdirektör på Axfood och Klas Balkow, VD på Axfood

Morgondagens framgångsrika företag har ett starkt syfte som löser verkliga problem för människor och samhälle. Så har även Axfood. Vi driver framtidsfrågor så som inkludering, hållbarhet, hälsa och innovation för att det är viktigt på riktigt.

Vi har ställt oss frågan – kan vi bidra till att människors liv blir bättre? Kan vi göra livet kopplat till maten ännu härligare, enklare och bättre, både för vår egen skull och för nuvarande och kommande generationer? Det tror vi att vi kan.

Inom Axfood har vi därför bestämt oss för att vi ska vara Sveriges mest inkluderande mataktör – som förbättrar livet för alla oavsett vem och var du är. Vi vill vara den starkaste kraften för ett hållbart mat-Sverige – som utmanar och visar vägen för att minska matens miljöpåverkan i värdekedjan vi är en del av. Vi vill skapa ett friskare Sverige – som gör det lätt att välja bra och mer hälsosam mat. Och vi vill leda utvecklingen mot de enklaste och bästa upplevelserna runt maten – som förhöjer och förbättrar din vardag. Detta är byggstenarna till vårt syfte: ”Mer livskvalitet för alla”.

Utmaningar kring maten

För vi vet att alla människor är olika – hur vi lever, vad som är viktigt för oss och vad vi längtar efter. Och vi förenas i små och stora stunder där maten ofta har en central roll. Men vi vet också att mat inte alltid är kopplad till det härliga i livet. Inte minst står vi inför en enorm utmaning att hantera matens påverkan på vårt klimat, och vi ser hur ohälsosamma matvanor försämrar vår folkhälsa. Många gånger är maten också förknippad med stress, press och frustration, med svåra val och beslut.

Vi tror att Axfood kan spela en roll i att förändra till det bättre eftersom vi vet att:

  • Skillnaderna i behoven kring vad vi äter, hur vi äter och när vi äter blir allt större. För att kunna möta dessa behov behöver olikheter bejakas och ses som möjligheter.
  • Mat till en växande befolkning, samtidigt som vi eftersträvar ett minskat klimatavtryck och ökad biologisk mångfald, är en av de största utmaningarna vi står inför idag.
  • Var fjärde svensk riskerar att dö i förtid på grund av ohälsosamma matvanor. Den starka kopplingen mellan hälsa och mat ställer allt högre krav på mataktörer att vara del av förändringen
  • Sättet vi ser på mat och hur vi hanterar allt som är kopplat till mat kommer att förändras. Genom att utmana det som idag begränsar oss kommer vi kunna förenkla och förbättra våra liv radikalt.

Genom att ta vårt ansvar för hur maten och måltiden påverkar människor vill vi bidra till positiv förändring. Vi vill skapa mer livskvalitet för alla.

Genom våra olikheter gör vi skillnad

Detta är en uppgift som vi arbetar med tillsammans, genom våra olika koncept och varumärken, för att på riktigt förändra matens roll för alla vi berör. Genom det vi gör i våra olika verksamheter kan vi öka glädjen, minska stressen och underlätta de bättre valen, både för vår egen skull och för kommande generationer. Vi kan möta kundernas olika definitioner av livskvalitet, vare sig det rör sig om mat till lägre kostnad, tidsbesparande lösningar och bekväm e-handel, hållbara val eller en inbjudande butiks- eller restaurangmiljö. För vi tror att varenda en av de över 4,5 miljoner människor som handlar hos något av Axfoods koncept varje vecka har en helt egen definition av begreppet. Och detsamma gäller våra över 12 000 medarbetare.

Just den här veckan uppmärksammar vi vår uppgift – vårt syfte – extra mycket på vår arbetsplats. Genom inspirationsföreläsningar och gemensamma aktiviteter riktar vi fokus på det som är syftet med det vi alla jobbar med dagligen: att skapa mer livskvalitet för alla genom prisvärd, bra och hållbar mat. Det är så vi vill spela roll i människors liv och i samhället i stort.

Kategorier: Sara Kraft Westrell, kommunikationsdirektör
Sara Kraft Westrell, Kommunikationsdirektör

Om skribenten:

Sara Kraft Westrell, Kommunikationsdirektör

Sara Kraft Westrell är kommunikationsdirektör på Axfood och ansvarar för koncernens kommunikation och samhällspåverkan. Sara har en lång erfarenhet av kommunikationsfrågor inom detaljhandeln, verkstadsindustrin och från byråsidan.