Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Simone Margulies: Hemköps resa från bra till bäst har bara börjat

Simone Margulies, vd Hemköp och Tempo 28 februari 2022

Hemköp gjorde 2021 ett av sina bästa år någonsin. Vi är på en spännande resa för att ytterligare stärka vårt kunderbjudande där mycket skett – och ännu mer är att vänta.

Hemköp gjorde 2021 ett av sina bästa år någonsin. Vi är på en spännande resa för att ytterligare stärka vårt kunderbjudande där mycket skett – och ännu mer är att vänta.

Årsbokslutet för 2021 visar att Hemköp hade en relativt svag inledning under första kvartalet. Men sedan vände det kraftigt uppåt och kvartal två, tre och fyra var utvecklingen avsevärt starkare än för marknaden som helhet.

Hemköp blev en vinnare räknat på helåret: 1,7 procent i tillväxt mot 1,3 procent för dagligvarumarknaden i sin helhet. Med en riktigt stark avslutning på året kan vi slå fast att Hemköp i fjol gjorde ett av sina bästa år någonsin. Ett starkt resultat, bra tillväxt och vi lyckades även ta marknadsandelar.

Det här är resultatet av ett målmedvetet arbete, ett fantastiskt engagemang och ett starkt entreprenörskap i hela kedjan, inom både Hemköp och Tempo. För att försöka ge en bild över var vi befinner oss vill jag gå tillbaka två år i tiden. I februari 2020 tillträdde jag som ny vd för Hemköp och Tempo. Det blev en riktigt tuff start med tanke på att det samtidigt var starten för pandemin, som över en natt förändrade såväl kundbeteende som köpmönster hos våra kunder.

De första månaderna ägnade jag mycket av tiden åt att besöka i stort sett alla Hemköps i dag 200 butiker, och en stor del av Tempos 130 butiker, för att från grunden lära och förstå vad vi gjorde som var bra, och vad som kunde göras ännu bättre. När bilden var klar var det dags för oss att gå från ord till handling.

Tillsammans med handlare och butikschefer började vi inom företagsledningen under 2020 att arbeta fram och sätta en ny och långsiktig strategi, med fyra tydliga prioriteringar för ”att göra livet enklare för alla matälskare som vill äta gott varje dag”, som är vårt nya syfte. De fyra prioriteringarna var; förbättrat kunderbjudande, ett inspirerande kundmöte, en stark omnikanalupplevelse med fokus på e-handel, och att ligga i framkant inom hållbarhet.

Under fjolåret gjordes stora förflyttningar inom alla prioriterade områden, med fortsatt fokus på kundlojalitet, tillväxt och satsningar framåt för att ytterligare tydliggöra och stärka Hemköpskedjans position inom både fysisk och digital handel.

Vi förändrade vår organisation och förstärkte supportkontoret med nya spetskompetenser. Syftet var att stötta både handlarägda och egenägda butiker ännu bättre. Behoven av affärsstöd ser olika ut beroende på driftsform och vi skräddarsydde därför stödet till varje butik efter förutsättningarna på den lokala marknaden. Samtidigt infördes ett mer datadrivet och kommersiellt arbetssätt för att öka konkurrenskraften för Hemköp och Tempo.

Vi ville skapa ett bättre stöd för att ge butikerna större möjligheter att lyckas; med inriktning på drift, kunderbjudande, försäljning, hållbarhet, e-handel och det digitala kundmötet. Allt detta med kunden i centrum.

Lite mera av återblick till 2021 för att bättre förstå:

  • 27 maj blev en historisk dag när vi i Lerum öppnade vår 200:e Hemköpsbutik. Lägg till det sju nya Tempobutiker under fjolåret.
  • Vi utvecklade vårt butikskoncept och gjorde tio större ombyggnationer och ett 40-tal mindre förnyelser bland Hemköpsbutiker under året.
  • Vår e-handel expanderade från 19 butiker 2019 till 71 vid 2021 års utgång.
  • Vi skapade ett bredare sortiment och nytt koncept för måltidslösningar.
  • En ny hållbarhetskommunikation utvecklades med ett tydligare fokus på hållbarhetsarbete och via kommunikation hjälpa kunderna till mer hållbara val.
  • Klubb Hemköp – som premierar goda handlingar och hållbara val extra mycket – fyllde ett år, med många nya goda handlingar, ökad lojalitet hos våra kunder och med ett medlemsantal som nu uppgår till 1,7 miljoner.
  • Hemköp inledde ett nytt samarbete och projekt med SOS Barnbyar för att ge familjer i Moçambique verktyg att odla mat med social och miljömässig hållbarhet i fokus, som ett led i att ytterligare stärka vårt hållbarhetsarbete.

Jag är förstås nöjd med och glad över vad vi tillsammans inom Hemköpskedjan åstadkom under fjolåret. Hatten av för alla våra butiksmedarbetare. Jag är otroligt imponerad av insatserna. Vi ser också hur det ger resultat, och att vi får allt fler och alltmer lojala kunder. Så ett stort tack till alla er nya kunder och alla er trogna kunder som valt att vara med på vår resa!

Vi tänker fortsätta på den inslagna och vinnande vägen och satsningen framåt. Allt enligt den tydliga plan vi har, och som sträcker sig fram till 2025.

Nyligen öppnade vi en helt ny handlarägd butik i Mora. Vi har fattat beslut om att bygga och öppna nya butiker i Stadshagen i centrala Stockholm (2023), Brunnshög i Lund (2022), Sickla i Nacka/Stockholm (2022), Barkarbystaden i västra Stockholm (2024) samt i nya stadsdelen Vegastaden i Haninge kommun i södra Stockholm (2022).

Vår resa har bara startat. Målet är att gå från bra till bäst, och det hoppas jag du som kund ska märka.

/Simone

Kategorier: Simone Margulies, vd Hemköp och Tempo
Simone Margulies, vd Hemköps och Tempo

Om skribenten

Simone Margulies, vd Hemköps och Tempo

Simone Margulies är vd för Hemköp och Tempo och har jobbat inom Axfoodkoncernen sedan 2016, bland annat som vice vd för logistik- och inköpsbolaget Dagab. Hon är civilingenjör, med stor passion för både teknik och mat, och delar på bloggen med sig av det som sker inom Hemköpkedjan.