Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ett plastigt besök för cirkulär ekonomi

Tove Almgren, förpackningsutvecklare Dagab 9 april 2024

Varje år produceras det globalt ungefär 172 miljoner ton plast till förpackningar. En obegriplig mängd - som dessutom växer varje år. Plaståtervinning blir därför en allt viktigare del i vår strävan mot en mer hållbar framtid. För att få en djupare förståelse för processen och dess betydelse besökte jag och mina kollegor Svensk Plaståtervinning i Motala och dess nyöppnade anläggning Site Zero. Det var en ögonöppnande upplevelse som gav en större insikt i alla aspekter av plaståtervinning.

Varje år produceras det globalt ungefär 172 miljoner ton plast till förpackningar. En obegriplig mängd - som dessutom växer varje år. Plaståtervinning blir därför en allt viktigare del i vår strävan mot en mer hållbar framtid. För att få en djupare förståelse för processen och dess betydelse besökte jag och mina kollegor Svensk Plaståtervinning i Motala och dess nyöppnade anläggning Site Zero. Det var en ögonöppnande upplevelse som gav en större insikt i alla aspekter av plaståtervinning.

På anläggningen möts vi av imponerande maskiner och teknik som arbetar i ett väl utvecklat flöde för att omvandla använd plast till återvinningsbara råmaterial. Det luktar starkt i lokalen och några kollegor behöver gå ut för att få frisk luft. De står inte ut med lukten. Ljudnivån är hög, det slamrar och låter. Men det är alltjämt fascinerande att se hur våra Garant och Eldorado-förpackningar sorteras i olika flöden för att sedan bli nya plastprodukter vid nästa instans. Och att någon har räknat ut detta komplexa maskineri, det är svindlande. Hela detta enorma maskineri finns till för att minska mängden plastavfall som hamnar i fel flöde och därmed påverkar miljö och klimat negativt.

Att investera i plaståtervinning är ett steg i rätt riktning mot en cirkulär ekonomi. Genom att återvinna plast minskar vi vårt beroende av jungfruliga råmaterial och minskar utsläppen av växthusgaser. Dessutom minskar vi behovet av förbränning av plastavfall, vilket i sin tur minskar negativa effekter på miljön och människors hälsa.

Trots alla dessa fördelar finns det även vissa utmaningar som måste hanteras när det gäller plaståtervinning. En av dem är att säkerställa en tillräckligt hög kvalitet på det återvunna materialet. Vissa typer av plast är svårare att återvinna än andra, och det kan vara svårt att upprätthålla en hög standard på det återvunna materialet för användning i nya produkter. Detta kan leda till att en del återvunnen plast ändå går till förbränning, vilket minskar effektiviteten i återvinningsprocessen och motverkar dess syfte. På detta område är dock Site Zero bäst i klassen.

Ibland ses plaståtervinning som en lösning i stället för att adressera grundorsaken till problemet - överkonsumtion av engångsplast. Att endast fokusera på materialåtervinning leder till att vi missar vikten av att minska användningen av plast till förmån för mer hållbara alternativ. Här jobbar vi på Axfood hårt genom att djupdyka ner i detaljer om var vi kan ta bort, minimera och förbättra material. Det är helt klart ett utmanande, men nödvändigt arbete.

Ett stort steg mot högre materialåtervinning är att alla hushåll sorterar ännu mer. Ungefär 25 procent av hushållens restavfall består fortfarande av förpackningar och det behöver förändras för att göra bättre fraktioner med material som kan bli nya produkter. När jag står hemma i mitt kök och försöker uppfostra resten av familjen i hur man bäst materialåtervinner olika typer av förpackningar och uppmanar till mindre användning av vatten till att skölja ur dem, slutar det även med att jag ibland inte skickar den rökta laxens plastförpackning till insamlingen. Det blir helt enkelt för mycket krångel och klet. Jag tror att den kommande fastighetsnära insamlingen, där hushåll får en egen sortering nära sin dörr, kommer att bidra positivt till att insamlingsgraden ökar just för sådana sorters förpackningar.

Trots utmaningar är plaståtervinning en viktig del mot en mer hållbar framtid. I dessa fall är det extra viktigt att jag som förpackningsutvecklare jobbar tillsammans med leverantörerna för att i största mån skapa rena materialströmmar som även går att sälja vidare i ett andra led. Genom att fortsätta investera i forskning, teknik och infrastruktur för återvinning kan vi fortsätta att förbättra och minimera plastanvändningens negativa konsekvenser. Det är också viktigt att komplettera plaståtervinning med åtgärder som minskar vår höga plastkonsumtion och främjar användning av mer hållbara material. Då är vi en bit på väg mot en verkligt hållbar och cirkulär ekonomi för framtiden.

Tove Almgren, förpackningsutvecklare Dagab

Om skribenten:

Tove Almgren, förpackningsutvecklare Dagab

Tove arbetar med att styra Axfoods egna märkesvaror mot mindre materialanvändning, mer cirkulära förpackningslösningar och mer hållbara materialval. Med Axfoods hållbarhetsmål som daglig ledstjärna har hon har arbetat med system och insamling av förpackningsdata för att på så sätt hitta strategiska initiativ för att på bästa sätt komma fram till bättre lösningar.