Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

”EU:s avfallsdirektiv är bra för företagets finanser, ekonomiskt utsatta och planeten”

6 december 2023

EU flyttar alltmer fram positionerna inom flera olika hållbarhetsområden. Vid årsskiftet införs exempelvis EU:s nya avfallsdirektiv som ska bidra till en mer cirkulär ekonomi genom att minska mängden matavfall och samtidigt öka återvinningsgraden av förpackningar.

Kvinna vid namn Tracy Lind står i en av Willys matbutiker

Tracy Lind, projektledare för Axfoods anpassning till avfallsdirektivet

EU flyttar alltmer fram positionerna inom flera olika hållbarhetsområden. Vid årsskiftet införs exempelvis EU:s nya avfallsdirektiv som ska bidra till en mer cirkulär ekonomi genom att minska mängden matavfall och samtidigt öka återvinningsgraden av förpackningar.

Tracy Lind har tagit tjänstledigt från sin tjänst som butikschef för Willys i Ljungby för att projektleda Axfoods omställning och anpassning till avfallsdirektivet.

Tracy, vad innebär egentligen det här direktivet för Axfoods verksamhet?

– Det innebär faktiskt en stor förändring för oss. Från och med årsskiftet måste vi separera alla förpackningar från matavfall - varje gång något ska kastas i våra butiker eller lager.

Vad gör vi inom Axfood för att leva upp till direktivet?

– Vi har arbetat för att identifiera olika utmaningar och möjligheter med det nya direktivet. Vi hjälper butiker och lager att komma i gång med nya arbetssätt om behövs för separera alla förpackningar från matavfall, ta fram nödvändig utrustning och information samt bedöma hur olika regler och skrivningar ska tolkas. 

Vilken är den största utmaningen hittills?

– Det finns flera utmaningar. Att vi jobbar med många olika kommuner som kommit olika långt i arbetet, och som väljer också att hantera frågan på lite olika sätt, är en av dem. En annan svårighet är hanteringen av flytande matavfall som i vissa fall inte får hällas ut i avlopp och i kärlen för matavfall. Hur mycket vi än förbättrar oss så blir det ändå någon rest kvar som vi måste hitta en rationell lösning för. 

Ni har genomfört en pilotstudie. Vad lärde ni er från den?

– I grund och botten handlade det om att lära sig att göra saker och ting på nya sätt. Men det som sticker ut mest är framför allt att butikspersonalen varit fantastiskt och tagit sig an den här utmaningen på ett beundransvärt sätt. Många har kommenterat att det inte varit så svårt som de trott, vilket är något jag gärna skickar med till alla som ställer sig frågan hur de ska kunna tackla de nya reglerna.

Det innebär en hel del merarbete för att få till det nya arbetssätt som krävs för att leva upp till direktivet, eller?

– Det stämmer, men framför allt så är det något positivt. Avfallsdirektivet är bra både för företagets finanser, de ekonomiskt utsatta och planeten. Merarbetet som det innebär att separera mat från förpackningar triggar oss ännu mer att sälja ut så mycket vi kan och gynnar därför våra inkomster. Genom att vi kommer att donera mer till välgörenhet hjälper det även medmänniskor i ekonomisk utsatthet. Inte minst, så är det bra för planeten eftersom vi kommer att göra av med mindre resurser. Mer än tidigare av förpackningsmaterialet kommer att kunna tas tillvara på än tidigare. Och det är ju även det som är själva poängen med det nya regelverket – att agera cirkulärt.

Vad händer fram till årsskiftet när direktivet träder i kraft?

– Vi använder den tid som återstår för att ta reda på ännu mer detaljer kring vad direktivet innebär i praktiken och att förmedla den till butikskedjornas regions- och butikschefer. Dagab fortsätter vi att stötta för att kunna minska det matsvinn som idag blir avfall. Men – vi är relativt väl förberedda, tycker jag.

Kategorier: Hållbarhet